Thông báo / Cấp Bằng bảo hộ
 

Cấp bằng bảo hộ cho 12 giống mới: SEI GROOVE, SEI CLAVIER, DEKZEHNYA SUNNY, SHINNOSUKE, YOTSUBOSHI, VDL.CÁT CÁNH, AP1, KC06-1, KC06-5, DỰ HƯƠNG, LỘC TRỜI 4, OM8959

( - 27/11/2018,01:53:43) 


QUYẾT ĐỊNH

Về việc cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới

 

Căn cứ quyết định 380/QĐ-TT-VPBH ngày 27/11/2018 của Cục trưởng Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới;

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

Cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới.

TT

Số đơn

Tên giống

Loài cây trồng

Chủ Bằng

Tác giả

Tổ chức đại diện

Thời gian bảo hộ

1

2017_12

SEI GROOVE

Hoa Cúc –Chrysanthemum L.

Inochio Seikoen Inc

Toru Miyaguchi

Công ty TNHH Fresh Studio Innovations Asia

20 năm

2

2017_13

SEI CLAVIER

3

2017_210

DEKZEHNYA SUNNY

Dekker Breeding B.V.

Cornelis W. Dekker

4

2017_213

SHINNOSUKE

Lúa –Oryza sativa L.

Niigata Prefecture

Kasaneyama Hironobu

Công ty TNHH MTV Sở hữu trí tuệ VCCI

5

2018_51

YOTSUBOSHI

Dâu tây - Fragaria L.

Mie Prefecture, Kagawa Prefecture, National Agriculture And Food Research Organization, Chiba Prefecture

Toshiki Mori

Văn phòng luật sư Ân Nam

6

2017_215

VDL.CÁT CÁNH

Cát cánh - Platycodon grandiflourus (Jacq.) A.DC.

Viện Dược Liệu

Phan Thúy Hiền và đồng tác giả: Nguyễn Minh Khởi, Trần Văn Thắng, Đào Văn Núi, Nguyễn Thị Bình, Đặng Thị Hà, Nguyễn Thị Duyên, Chu Thị Mỹ

Không

7

2017_244

AP1

Gai xanh - Boehmeria nivea (L.) Gaudich.

Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Sản Xuất & XNK An Phước

Đỗ Thị Thúy và đồng tác giả: Đặng Trọng Lương