Thông báo / Chấp nhận sửa chữa, bổ sung
 

Về việc sửa đổi Bằng bảo hộ giống cây trồng mới của Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Thaibinh Seed

( - 19/12/2018,01:42:44) 


QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi Bằng bảo hộ giống cây trồng

Căn cứ Quyết định số 400/QĐ-TT-VPBH ngày 17/12/2018 của Cục trưởng Cục Trồng trọt – Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn về việc sửa đổi Bằng bảo hộ giống cây trồng mới;

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

Sửa đổi Bằng bảo hộ giống cây trồng

 

Số đơn

Ngày nộp đơn sửa đổi

Loài cây trồng

Tên giống

Chủ sở hữu

Chủ sở hữu sửa đổi

Ngày

chấp nhận sửa đổi

20060007

26/11/2018

Lúa – Oryza sativa L.

CNR 36

Công ty cổ phần giống cây trồng thái bình

Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Thaibinh Seed

12/09/2018

20060002

TBR-1

20070003

BC 15

20070001

TB25

20070002

TBR 18

20100021

TBR 45

20100017

TBR 36

2012_98

Ngô – Zea mays L.

VS 36

2012_97

Lúa – Oryza sativa L.

TBR225

2012_33

TBR288

2012_96

TBR117

2015_09

Đông A1

20100053

ĐH18

20100018

NC1

20100019

NC2

20100020

NC4

2016_125

TBR279

2017_223

PHÚC THÁI 168