Thông báo / Từ chối Đơn đăng ký bảo hộ
 

Dự định từ chối không cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng: HANA 167

( - 28/12/2018,08:49:50) 


THÔNG BÁO

Về dự định từ chối cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng

Căn cứ Quyết định số 1628/TB-TT-VPBH ngày 28/12/2018 của Cục trưởng Cục Trồng trọt – Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn về việc dự định từ chối không cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới;

            Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

Tạm chối xem xét cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới

 

Số Đơn

Tên giống

Loài cây trồng

Chủ Bằng bảo hộ GCT

Tác giả giống cây trồng

Lý do không cấp bằng

2016_57

HANA 167

Lúa – Oryza sativa L.

Công Ty TNHH Hạt Giống Hana

HANA 167

khác biệt không rõ ràng và chắc chắn với giống được biết đến rộng rãi là ADI168