Thông báo / Cấp Bằng bảo hộ
 

Cấp bằng bảo hộ cho 05 giống mới: KOSHIHIKARI KAZUSA3 GO, VH686, HANA 318, PAULOWNIA.VN, HQ21

( - 14/01/2019,09:39:31) 


QUYẾT ĐỊNH

Về việc cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới

 

Căn cứ quyết định 15/QĐ-TT-VPBH ngày 14/01/2019 của Cục trưởng Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới;

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

Cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới.

 

TT

Số đơn

Tên giống

Loài cây trồng

Chủ Bằng

Tác giả

Tổ chức đại diện

Thời gian bảo hộ

1

20080007

KOSHIHIKARI KAZUSA3 GO

Lúa –

Oryza sativa L.

Honda Motor Co.LTD

Shaoyang Lin

Công ty TNHH Banca

20 năm

2

2015_58

VH686

Ngô –

Zea mays L.

Công ty TNHH MTV GCT Việt Hòa

Vũ Thị Thanh Hoàn

Không

3

2015_128

HANA 318

Lúa –

Oryza sativa L.

Công Ty TNHH Hạt Giống Hana

Lê Thanh Hải

4

2017_167

PAULOWNIA.VN

Hông –

Paulownia Sieb.et Zucc.

Vũ Khánh Ngọc

Vũ Khánh Ngọc

25 năm

5

2017_237

HQ21

Lúa –

Oryza sativa L.

Viện NC Và PT Cây Trồng - Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam

Trần Văn Quang

20 năm