Thông báo / Cấp Bằng bảo hộ
 

Cấp bằng bảo hộ cho 09 giống mới: ND502 (Nam Dương 502); NÁNG HOA TRẮNG VDL – 03/2017; NTB47; QNG6 (ĐH 6-1); QNG13 (ĐH 13); QNG128 (ĐH 128); NGŨ VỊ TỬ VDL-05/2017; ĐTM 126; ĐTM 14-258

( - 26/02/2019,10:32:00) 


QUYẾT ĐỊNH

Về việc cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới

 

Căn cứ quyết định 45/QĐ-TT-VPBH ngày 22/02/2019 của Cục trưởng Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới;

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

Cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới.

 

TT

Số đơn

Tên giống

Loài cây trồng

Chủ Bằng

Tác giả

Thời gian bảo hộ

1

2017_82

ND502 (Nam Dương 502)

Lúa –

Oryza sativa L.

Công Ty TNHH Nam Dương

Ngô Văn Dương

20 năm

2

2017_129

NÁNG HOA TRẮNG VDL – 03/2017

Náng hoa trắng - Crinum asiaticum L.

Viện Dược Liệu

Tạ Như Thục Anh và đồng tác giả: Nguyễn Minh Khởi, Trần Minh Ngọc, Phan Thị Hương Trà, Trần Thị Liên, Trần Hữu Khánh Tân, Đặng Quốc Tuấn, Nhữ Thu Nga, Hoàng Đức Mạnh, Nguyễn Thị Phương, Hoàng Thị Như Nụ

3

2017_196

NTB47

Lúa –

Oryza sativa L.

Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Thaibinh Seed

Trần Mạnh Báo

4

2017_219

QNG6 (ĐH 6-1)

Trung Tâm Giống Tỉnh Quảng Ngãi

Đoàn Văn Nhân và đồng tác giả: Đỗ Đức Sáu, Nguyễn Thị Lệ Quyên, Trần Ngọc Sơn, Phạm Sanh

5

2017_220

QNG13 (ĐH 13)

Nguyễn Thị Lệ Quyên và đồng tác giả: Đỗ Đức Sáu, Đoàn Văn Nhân, Trần Ngọc Sơn, Phạm Sanh

6

2017_221

QNG128 (ĐH 128)

Đỗ Đức Sáu và đồng tác giả: Đoàn Văn Nhân, Nguyễn Thị Lệ Quyên, Trần Ngọc Sơn, Phạm Sanh

7

2017_234

NGŨ VỊ TỬ VDL-05/2017

Ngũ vị tử - Schisandra sphenanthera Rehder & E.H. Wilson

Viện Dược Liệu

Trần Thị Liên và đồng tác giả: Nguyễn Minh Khởi, Trần Thị Liên, Trần Thu Thủy, Nguyễn Xuân Nam, Đinh Thị Thu Trang, Tô Mạnh Cường

8

2018_101

ĐTM 126

Lúa –

Oryza sativa L.

Trung Tâm Nghiên Cứu Và Phát triển Nông Nghiệp Đồng Tháp Mười

Nguyễn Viết Cường và đồng tác giả: Trần Thị Hồng Thắm, Hoàng Văn Bằng, Lý Thị Thu Hồng, Nguyễn Thị Hiền

9

2018_102

ĐTM 14-258

Nguyễn Viết Cường và đồng tác giả: Hoàng Văn Bằng, Lý Thị Thu Hồng