Thông báo / Cấp Bằng bảo hộ
 

Cấp bằng bảo hộ cho 13 giống mới: ORANTEC; DIAMOND JUBILEE; DLFCHEL3; ANTHDUDKA; ANTHECWIE; VENTURA; DLFESCAM; DLFOLGNE; SEI SPIETH; SEI MCLLOY; SEI MYLENE; BONPRI 974; SHANE BLUE

( - 08/03/2019,10:35:10) 


QUYẾT ĐỊNH

Về việc cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới

 

Căn cứ quyết định 68/QĐ-TT-VPBH ngày 08/03/2019 của Cục trưởng Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới;

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

Cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới.

 

TT

Số đơn

Tên giống

Loài cây trồng

Chủ Bằng

Tác giả

Thời gian bảo hộ

1

2017_02

ORANTEC

Hoa cúc –Chrysanthemum L.

Floritec Breeding BV

Floritec Breeding BV

20 năm

2

2017_27

DIAMOND JUBILEE

Mâm xôi –

Rubus idaeus L.

Berryworld Plus Limited

Berryworld Plus Limited

25 năm

3

2018_39

DLFCHEL3

Hoa cúc –Chrysanthemum L.

Deliflor Royalties B.V.

Arie Gerard Post

20 năm

4

2018_46

ANTHDUDKA

Hồng môn –

Anthurium andreanum

Anthura B.V.

Jan van Dijk

5

2018_47

ANTHECWIE

6

2018_48

VENTURA

Việt quất –

Vaccinium L.

Fall Creek Farm & Nursery, Inc.

Dave Brazelton

25 năm

7

2017_249

DLFESCAM

Hoa cúc –Chrysanthemum L.

Deliflor Royalties B.V.

Arie Gerard Post

20 năm

8

2017_257

DLFOLGNE

9

2018_23

SEI SPIETH

Inochio Seikoen Inc

Toru Miyaguchi

10

2018_28

SEI MCLLOY

11

2018_29

SEI MYLENE

12

2018_42

BONPRI 974

Hoa trạng nguyên - Euphorbia pulcherrima

Bonza Botanicals Pty Ltd.

Andrew Bernuetz

25 năm

13

2018_96

SHANE BLUE

Oxypetalum caeruleum (d. don) decne

Kaneko Seeds Co., Ltd

Koji Tokuhiro

20 năm