Thông báo / Chấp nhân Đơn đăng ký bảo hộ
 

Chấp nhận 03 đơn Đăng ký bảo hộ GCTM: OX HONEY OX1370; OX LOTTERY OX1525; SIÊU CHỊU HẠN ADI 73

( - 25/03/2019,09:19:09) 


  Về việc chấp nhận Đơn đăng ký hộ giống cây trồng mới

Căn cứ Điều 174, khoản 2, khoản 3 Điều 176 và Điều 177 Luật Sở hữu trí tuệ;

Căn cứ Đơn bảo hộ giống cây trồng mới của tổ chức và cá nhân;

Căn cứ kết quả thẩm định đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới,

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

1. Chấp nhận đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới sau:

 

Số đơn

Ngày nộp đơn

Đại diện

Chủ sở hữu

Tên giống

Loài cây trồng

Ngày đơn hợp lệ

2019_14

29/1/2019

Công ty TNHH hoa lan Đại Dương

Wu Bo Liang

OX HONEY OX1370

Lan hồ điệp - Phalaenopsis blume

17/3/2019

2019_15

OX LOTTERY OX1525

2019_04

10/1/2019

Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Nông Nghiệp ADI

Shanghai Tiangu Biotechnology Co., Ltd

SIÊU CHỊU HẠN ADI 73

Lúa –

Oryza sativa L.

12/3/2019