Thông báo / Chấp nhận sửa chữa, bổ sung
 

Về việc cấp lại Bằng bảo hộ giống cây trồng mới: Sk100

( - 12/04/2019,08:56:38) 


QUYẾT ĐỊNH

Về việc cấp lại Bằng bảo hộ giống cây trồng mới

 

Căn cứ quyết định số 101/QĐ-TT-VPBH của Cục trưởng Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc cấp lại Bằng bảo hộ giống cây trồng mới;

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

Cấp lại Bằng bảo hộ giống cây trồng mới.

 

Số đơn

Loài cây trồng

Tên giống

Chủ sở hữu giống đã đăng ký

Chủ sở hữu thay đổi

Ngày

chấp nhận sửa đổi

2014_06

Ngô –

Zea mays L.

SK100

Trần Quang Khuông

Công ty Cổ phần GCT miền Nam

4/4/2019