Thông báo / Chấp nhân Đơn đăng ký bảo hộ
 

Chấp nhận 17 đơn Đăng ký bảo hộ GCTM: ANTHFYTWAL, ANTHIQCOP, ANTHIQDAP, ANTHIQDO, ANTHIRFAP, LALIQUE, NAFOODS PF3, DEKALJONKA, DARK DEKALJONKA, SALMON, TLE556, TLE557, BIO VOLTZ, NÀNG CHÂU, THANH XUÂN (PHAL.141-5), HYT22, PECHIKA HONOKA, HANANOMAI

( - 16/04/2019,04:01:07) 


 Về việc chấp nhận Đơn đăng ký hộ giống cây trồng mới

Căn cứ Điều 174, khoản 2, khoản 3 Điều 176 và Điều 177 Luật Sở hữu trí tuệ;

Căn cứ Đơn bảo hộ giống cây trồng mới của tổ chức và cá nhân;

Căn cứ kết quả thẩm định đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới,

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

1. Chấp nhận đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới sau:

 

Số đơn

Ngày nộp đơn

Đại diện

Chủ sở hữu

Tên giống

Loài cây trồng

Ngày đơn hợp lệ

2019_20

1/3/2019

Công ty TNHH Fresh Studio Innovations Asia

Anthura B.V.

ANTHFYTWAL

Hồng môn - Anthurium andreanum

7/4/2019

2019_21

ANTHIQCOP

2019_22

ANTHIQDAP

2019_23

ANTHIQDO

2019_24

ANTHIRFAP

2019_25

Rijk Zwaan Zaadteelt En Zaadhandel B.V.

LALIQUE

Xà lách - Lactuca sativa L.

2019_26

4/3/2019

Không

Công Ty Cổ Phần Chanh Leo Nafoods

NAFOODS PF3

Chanh leo - Passiflora edulis Sims.

2019_31

18/3/2019

Công ty TNHH Fresh Studio Innovations Asia

Dekker Breeding B.V.

DEKALJONKA DARK

Hoa cúc – Chrysanthemum L.

2019_32

DEKALJONKA SALMON

2019_35

20/3/2019

Công ty TNHH MTV Sở hữu trí tuệ VCCI

Takii & Company Limited

TLE556

Xà lách - Lactuca sativa L.

21/12/2018

2019_36

TLE557

2019_37

22/3/2019

Công ty Luật TNHH Vietthink

James Peter Blaney Davidson

BIO VOLTZ

Cỏ - Pennisetum americanum [L] Leeke

2/4/2019

2019_42

26/3/2019

Không

Lê Hùng Lân

NÀNG CHÂU

Lúa – Oryza sativa L.

2019_43

29/3/2019

Trung Tâm Nghiên Cứu Và Phát Triển Hoa, Cây Cảnh

THANH XUÂN (PHAL.141-5)

Lan hồ điệp - Phalaenopsis Blume

10/4/2019

2019_46

2/4/2019

Trung Tâm Nghiên Cứu Và Phát Triển Lúa Lai - Viện Cây Lương Thực Và Cây Thực Phẩm

HYT122

Lúa – Oryza sativa L.

8/4/2019

2019_47

TRUNG TÂM HỖ TRỢ DỊCH VỤ GIỐNG CÂY TRỒNG VIỆT NAM

HOB Co., Ltd

PECHIKA HONOKA

Dâu tây - Fragaria L.

10/4/2019

2019_48

Không

Công Ty TNHH Angimex-Kitoku

HANANOMAI

Lúa – Oryza sativa L.