Thông báo / Chấp nhân Đơn đăng ký bảo hộ
 

Chấp nhận 05 đơn Đăng ký bảo hộ GCTM: NỮ HOÀNG ĐỎ; BLR103; BLR105; HƯƠNG BÌNH; NK6253

( - 23/04/2019,02:07:46) 


 Về việc chấp nhận Đơn đăng ký hộ giống cây trồng mới

Căn cứ Điều 174, khoản 2, khoản 3 Điều 176 và Điều 177 Luật Sở hữu trí tuệ;

Căn cứ Đơn bảo hộ giống cây trồng mới của tổ chức và cá nhân;

Căn cứ kết quả thẩm định đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới,

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

1. Chấp nhận đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới sau:

 

Số đơn

Ngày nộp đơn

Đại diện

Chủ sở hữu

Tên giống

Loài cây trồng

Ngày đơn hợp lệ

2019_51

16/4/2019

Không

Công Ty TNHH Hạt Giống Nova

NỮ HOÀNG ĐỎ

Ngô –

Zea mays L.

19/4/2019

2019_49

Trung tâm giống Nông nghiệp Bạc Liêu

BLR103

Lúa –

Oryza sativa L.

17/4/2019

2019_50

BLR105

2019_54

26/4/2019

Phùng Văn Quang

HƯƠNG BÌNH

26/4/2019

2019_38

22/3/2019

Công Ty TNHH Syngenta Việt Nam

Syngenta Participations AG

NK6253

Ngô –

Zea mays L.

2/5/2019