Thông báo / Cấp Bằng bảo hộ
 

Cấp bằng bảo hộ cho 20 giống mới: TL115; HL5; HG10;.....; DLFALT2; FLORINI YELLOW SHINY; FLORINI PURPLE; FLORINMINT; FLORINSUNNY; FLORINPINK; FLORINWHITE; FLORINI PINK SHINY; FLORINYELLOW; MAHON

( - 23/04/2019,02:46:56) 


QUYẾT ĐỊNH

Về việc cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới

 

Căn cứ quyết định số 119/QĐ-TT-VPBH ngày 23/4/2019; số 120/QĐ-TT-VPBH ngày 23/04/2019 của Cục trưởng Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới;

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

Cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới.

 

TT

Số đơn

Tên giống

Loài cây trồng

Chủ Bằng

Tác giả

Thời gian bảo hộ

1

2016_21

TL115

Lúa –

Oryza sativa L.

Công Ty Cổ phần Đại Thành

Công Ty Cổ phần Đại Thành

20 năm

2

2016_163

HL5

Viện Di truyền Nông nghiệp

Lê Hùng Lĩnh

3

2017_48

HG10

Công Ty CP GCT Vật Nuôi Thừa Thiên Huế

Công Ty CP GCT Vật Nuôi Thừa Thiên Huế

4

2017_52

ĐÔNG TRIỀU 505 (ĐT 505)

Công Ty CP GCT Quảng Ninh

Trần Thị Hồng và đồng tác giả: Nguyễn Ngọc Tiến

5

2017_71

DÒNG BẤT DỤC T18S

Trung Tâm Giống Nông Nghiệp Lào Cai

Nguyễn Văn Hoan

6

2017_86

TBTH

Công Ty CP Giống Cây Trồng Thanh Hóa

Công Ty CP Giống Cây Trồng Thanh Hóa

7

2017_195

A SÀO

Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Thaibinh Seed

Trần Mạnh Báo

8

2018_77

SUNG CAMY

Sung –

Ficus carica L.

Công Ty TNHH Nông Nghiệp CNC Trí Nguyễn

Công Ty TNHH Nông Nghiệp CNC Trí Nguyễn

25 năm

9

2016_57

HANA 167

Lúa –

Oryza sativa L.

Công Ty TNHH Hạt Giống Hana

Lê Thanh Hải

20 năm

10

2016_124

DEKANDROID DARK

Cúc – Chrysanthemum L.

Dekker Breeding B.V.

Cornelis W. Dekker

11

2017_263

DLFALT2

Deliflor Royalties B.V.

Arie Gerard Post

12

2018_152

FLORINI YELLOW SHINY

Floritec Breeding BV

Floritec Breeding BV

13

2018_153

FLORINI PURPLE

14

2018_154

FLORINMINT

15

2018_155

FLORINSUNNY

16

2018_156

FLORINPINK

17

2018_157

FLORINWHITE

18

2018_158

FLORINI PINK SHINY

19

2018_159

FLORINYELLOW

20

2018_240

MAHON