Thông báo / Cấp Bằng bảo hộ
 

Cấp bằng bảo hộ cho 34 giống mới: OM341; OM344; OM406; OM380;........;MƯỚP HƯƠNG F1-THANH DỊU; YOTSUBOSHI; PECHIKA HONOKA

( - 25/06/2019,11:01:40) QUYẾT ĐỊNH

Về việc cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới

 

Căn cứ quyết định số 192/QĐ-TT-VPBH ngày 21/6/2019; số 193/QĐ-TT-VPBH ngày 24/6/2019; số 195/QĐ-TT-VPBH ngày 25/6/2019 của Cục trưởng Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới;

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

Cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới.

 

TT

Số đơn

Tên giống

Loài cây trồng

Chủ Bằng

Tác giả

Thời gian bảo hộ

1

2016_132

OM341

Lúa -

Oryza sativa L.

Viện lúa Đồng bằng Sông Cửu Long

Tác giả chính: Nguyễn Thị Lang và đồng tác giả Bùi Chí Bửu

20 năm

2

2016_133

OM344

Viện lúa Đồng bằng Sông Cửu Long

Tác giả chính: Nguyễn Thị Lang và đồng tác giả Bùi Chí Bửu

20 năm

3

2016_137

OM406

Viện lúa Đồng bằng Sông Cửu Long

Tác giả chính: Trần Thị Cúc Hòa và đồng tác giả: Phạm Thị Hường, Nguyễn Thuần Khiết

20 năm

4

2016_138

OM380

Viện lúa Đồng bằng Sông Cửu Long

Tác giả chính: Trần Thị Cúc Hòa và đồng tác giả: Huỳnh Thị Phương Loan

20 năm

5

2017_19

TÂN ƯU 98

Công ty cổ phần giống nông nghiệp Việt Nam

Tác giả chính: Bùi Ngọc Cường và đồng tác giả: Vũ Thế Phương, Đỗ Đại Thành, Bùi Thị Cúc

20 năm

6

2017_51

ĐÔNG TRIỀU 502  (ĐT502)

Công ty cổ phần giống cây trồng Quảng Ninh

Tác giả chính: Trần Thị Hồng và đồng tác giả Nguyễn Ngọc Tiến

20 năm

7

2016_63

LDA15

Viện di truyền Nông nghiệp

Tác giả chính: Dự án DA15/1999 và đồng tác giả: Đỗ Năng Vịnh, Hà Thị Thúy, Lê Quốc Hùng, Dương Ngô Thành Trung

20 năm

8

2017_18

HANA 32

Công ty TNHH hạt giống HANA

Lê Thanh Hải

20 năm

9

2017_157

B4.3

Trần Văn Mười

Tác giả chính: Trần Văn Mười và đồng tác giả: Lê Thị Bẩy

20 năm

10

2016_37

LỘC TRỜI 18

Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời

Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời

20 năm

11

2019_29

SHPT6

Viện di truyền Nông nghiệp

Tác giả chính: Lê Hùng Lĩnh và đồng tác giả: Đặng Văn Duyến, Nguyễn Thị Nhài, Khuất Thị Mai Lương

20 năm

12

2017_45

HG42

Công ty cổ phần giống cây trồng – vật nuôi Thừa Thiên Huế

Công ty cổ phần giống cây trồng – vật nuôi Thừa Thiên Huế

20 năm

13

2017_24

THÔNG ĐẤT –TN10

Thông Đất - Huperzia squarrosa (G.Forst.) Trew.

Viện Nghiên cứu và phát triển Lâm nghiệp

Tác giả chính: Trần Thị Thu Hà và đồng tác giả: Lê Văn Phúc, Phạm Văn Điền, Nguyễn Thục Anh, Nguyễn Thị Trang, Hoàng Ngọc Hà, Phạm Thị Thảo, Vũ Kỳ Liên

20 năm

14

2017_08

HÀ THỦ Ô ĐỎ

HM-HG

Hà thủ ô đỏ - Fallopia multiflora

Viện Nghiên cứu và phát triển Lâm nghiệp

Tác giả chính: Trần Thị Thu Hà và đồng tác giả: Khuất Hữu Trung, Trần Ngọc Ngoạn, Phạm Thị Thảo, Trần Thị Tý

20 năm

15

2017_17

KHÔI TÍA HN-TĐ

Khôi tía - Ardisia silvestris Pitard

Viện Nghiên cứu và phát triển Lâm nghiệp

Tác giả chính: Trần Thị Thu Hà và đồng tác giả: Trần Văn Điền, Phạm Văn Điển, Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Nghĩa Biên

20 năm

16

2017_61

TRÀ HOA VÀNG HM-ĐT

Trà hoa vàng Hakoda - Camelia hakodae Ninh, Tr.

Viện Nghiên cứu và phát triển Lâm nghiệp

Tác giả chính: Trần Thị Thu Hà và đồng tác giả: Nguyễn Ngọc Ngoạn, Vũ Thị Luận, Bùi Đình Nhạ, Ngô Thị Tính, Trần Quốc Hương

25 năm

17

2018_08

VINASOY 01-CT

Đậu tương - Glycine max L.

Nhà máy sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy – Chi nhánh Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi

Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Đậu nành Vinasoy – Chi nhánh Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi

20 năm

18

2018_09

VINASOY 02-NS

Đậu tương - Glycine max L.

Nhà máy sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy – Chi nhánh Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi

Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Đậu nành Vinasoy – Chi nhánh Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi

20 năm

19

2015_57

LT815

Ngô –

Zea mays L.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời

Vũ Thị Thanh Hoàn

20 năm

20

2016_05

HANA SỐ 6

Lúa –

Oryza sativa L.

Công ty TNHH Hạt giống HANA

Lê Thanh Hải

20 năm

21

2016_66

LDA18

Lúa –

Oryza sativa L.

Viện Di truyền nông nghiệp

Tác giả chính: Dự án DA15/1999 và đồng tác giả: Đỗ Năng Vịnh, Lê Quốc Hùng, Dương Ngô Thành Trung, Hà Thị Thúy

20 năm

22

2017_46

HG130

Lúa –

Oryza sativa L.

Công ty CP Giống cây trồng – vật nuôi Thừa Thiên Huế

Công ty CP Giống cây trồng – vật nuôi Thừa Thiên Huế

20 năm

23

2017_84

N136

Lúa –

Oryza sativa L.

Công ty Cổ phần Đại Thành

Công ty Cổ phần Đại Thành

20 năm

24

2018_18

SEI NO HAKKOU

Hoa cúc - Chrysanthemum x morifolium Ramat.

Inochio Seikoen Inc.

Toru Miyaguchi

20 năm

25

2018_19

SEI NO SHOKOU

Hoa cúc - Chrysanthemum x morifolium Ramat.

Inochio Seikoen Inc.

Toru Miyaguchi

20 năm

26

2018_34

Ngô nếp lai F1 – Future 18

Ngô –

Zea mays L.

Công ty TNHH Hạt giống Tân Lộc Phát

Công ty TNHH Hạt giống Tân Lộc Phát

20 năm

27

2018_35

Ngô nếp lai F1 – Future 16

Ngô –

Zea mays L.

Công ty TNHH Hạt giống Tân Lộc Phát

Công ty TNHH Hạt giống Tân Lộc Phát

20 năm

28

2018_137

Gia Lộc 516

Lúa –

Oryza sativa L.

Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm

Tác giả chính: Vũ Thị Nhường và đồng tác giả: Nguyễn Trọng Khanh, Nguyễn Anh Dũng, Phạm Văn Tính

20 năm

29

2019_01

Nafoods 1

Chanh leo -Passiflora edulis Sims

Công ty CP Chanh leo Nafoods

Tác giả chính: Nguyễn Mạnh Hùng, Phạm Duy Thái, Nguyễn Văn Viết, Hoàng Mạnh Hùng và đồng tác giả: Nguyễn Thị Hiền, Võ Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Đức Trung, Nguyễn Văn Vũ, Trần Hiền Linh

20 năm

30

2019_02

Quế Phong 1

Công ty CP Chanh leo Nafoods

Tác giả chính: Nguyễn Mạnh Hùng, Phạm Duy Thái, Nguyễn Văn Viết, Hoàng Mạnh Hùng và đồng tác giả: Nguyễn Thị Hiền, Võ Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Đức Trung, Nguyễn Văn Vũ, Trần Hiền Linh

20 năm

31

2019_26

Bách Hương 1

Công ty CP Chanh leo Nafoods

Tác giả chính: Nguyễn Mạnh Hùng, Phạm Duy Thái, Nguyễn Văn Viết, Hoàng Mạnh Hùng và đồng tác giả: Nguyễn Thị Hiền, Võ Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Đức Trung, Nguyễn Văn Vũ, Trần Hiền Linh

20 năm

32

2016_80

MƯỚP HƯƠNG F1-THANH DỊU

Mướp – Luffa acutangula L.

Công Ty TNHH Hạt Giống Tân Lộc Phát

Công Ty TNHH Hạt Giống Tân Lộc Phát

20 năm

33

2018_51

YOTSUBOSHI

Dâu tây - Fragaria L.

Mie Prefecture, Kagawa Prefecture, National Agriculture And Food Research Organization, Chiba Prefecture

Toshiki Mori

20 năm

34

2019_47

PECHIKA HONOKA

Dâu tây - Fragaria L.

HOB Co., Ltd

Takeda Kyoko

20 năm