Thông báo / Từ chối Đơn đăng ký bảo hộ
 

Dự định từ chối không cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng: SMART68; N27; HONEY10

( - 05/07/2019,10:11:20) THÔNG BÁO

Về dự định từ chối cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng

Căn cứ Quyết định số 796/TB-TT-VPBH ngày 02/07/2019 của Cục trưởng Cục Trồng trọt – Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn về việc dự định từ chối không cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới;

            Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

Dự định từ chối cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới

 

Số Đơn

Tên giống

Loài cây trồng

Chủ Bằng bảo hộ GCT

Tác giả giống cây trồng

Lý do không cấp bằng

2017_266

SMART68

Lúa – Oryza sativa L.

Công ty TNHH hạt giống Việt

Công Ty TNHH Hạt Giống Việt

khác biệt không rõ ràng với giống được biết đến rộng rãi là ĐÔNG TRIỀU 100

2017_203

N27

Trung Tâm NC Và PT Lúa Thuần, Viện Cây Lương Thực Và Cây Thực Phẩm

Hà Văn Nhân

khác biệt không rõ ràng với giống được biết đến rộng rãi là ĐT52

2015_127

HONEY10

Ngô – Zea mays L.

Union Prestige Agro Ltd

Union Prestige Agro Lt

khác biệt không rõ ràng với giống được biết đến rộng rãi là SW1011