Thông báo / Cấp Bằng bảo hộ
 

Cấp bằng bảo hộ cho 19 giống mới: RỒNG VÀNG, SEI FACET, BCH 88-1, BCH 12-10, BCH 424-4, BCH 424-5, BCH12-14, BCH 385-6, GIA LỘC 555, KD88, DEKKSENIA, DEKAVIATOR, ANTHFYTWAL, ANTHIQCOP, ANTHIQDAP, ANTHIQDO, ANTHIRFAP, HƯƠNG BÌNH, TBM18

( - 29/07/2019,04:06:27) 


QUYẾT ĐỊNH

Về việc cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới

 

Căn cứ quyết định số 236/QĐ-TT-VPBH ngày 29/7/2019 của Cục trưởng Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới;

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

Cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới.

 

TT

Số đơn

Tên giống

Loài cây trồng

Chủ Bằng

Tác giả

Thời gian bảo hộ

1

2017_204

RỒNG VÀNG

Ngô –

Zea mays L.

Thai Seed Research Co., LTD

Thai Seed Research Co., LTD

20 năm

2

2018_26

SEI FACET

Hoa cúc – Chrysanthemum x morifolium Ramat.

Inochio Seikoen Inc

Toru Miyaguchi

3

2018_126

BCH 88-1

Lan hòa thảo - Dendrobium Sw.

Trung Tâm Công Nghệ Sinh Học thành phố Hồ Chí Minh

Hà Thị Loan và đồng tác giả: Dương Hoa Xô, Phan Diễm Quỳnh

4

2018_127

BCH 12-10

Dương Hoa Xô và đồng tác giả: Hà Thị Loan, Phan Diễm Quỳnh

5

2018_128

BCH 424-4

Phan Diễm Quỳnh và đồng tác giả: Dương Hoa Xô, Hà Thị Loan

6

2018_129

BCH 424-5

Phan Diễm Quỳnh và đồng tác giả: Dương Hoa Xô, Hà Thị Loan

7

2018_130

BCH12-14

Dương Hoa Xô và đồng tác giả: Hà Thị Loan, Phan Diễm Quỳnh

8

2018_131

BCH 385-6

Hà Thị Loan và đồng tác giả: Dương Hoa Xô, Phan Diễm Quỳnh

9

2018_138

GIA LỘC 555

Lúa –

Oryza sativa L.

Viện Cây Lương Thực Và Cây Thực Phẩm

Vũ Thị Nhường và đồng tác giả: Nguyễn Trọng Khanh, Nguyễn Anh Dũng, Phạm Văn Tính

10

2018_140

KD88

Công Ty TNHH Nông Nghiệp Hữu Cơ TH

Nguyễn Mạnh Tường

11

2019_09

DEKKSENIA

Cúc –Chrysanthemum L.

Dekker Breeding B.V.

Cornelis W. Dekker

12

2019_10

DEKAVIATOR

13

2019_20

ANTHFYTWAL

Hồng môn - Anthurium andreanum

Anthura B.V.

Jan van Dijk

14

2019_21

ANTHIQCOP

15

2019_22

ANTHIQDAP

16

2019_23

ANTHIQDO

17

2019_24

ANTHIRFAP

18

2019_54

HƯƠNG BÌNH

Lúa –

Oryza sativa L.

Công Ty TNHH Vật Tư Nông Nghiệp Hồng Quang

Phùng Văn Quang

19

2019_110

TBM18

Ngô –

Zea mays L.

Công ty Cổ phần tập đoàn Thaibinh Seed

Công ty Cổ phần tập đoàn Thaibinh Seed