Thông báo / Cấp Bằng bảo hộ
 

Cấp bằng bảo hộ cho 17 giống mới: CAM SÀNH KHÔNG HẠT CẨM CHÂU; OM121; GS55B; J13; J14; J16; HG12; CAM SÀNH KHÔNG HẠT; LĐ6; ĐC1; ĐH12; GKG5; TPG1; SAĐ1; LTH31; SHPT3; PY2; DT18

( - 19/08/2019,09:17:41) QUYẾT ĐỊNH

Về việc cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới

 

Căn cứ quyết định số 263/QĐ-TT-VPBH ngày 19/8/2019 của Cục trưởng Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới;

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

Cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới.

 

TT

Số đơn

Tên giống

Loài cây trồng

Chủ Bằng

Tác giả

Thời gian bảo hộ

1

2015_88

CAM SÀNH KHÔNG HẠT CẨM CHÂU

Cam sành

(Citrus nobilis Lour.)

Nguyễn Đăng Khoa

Tác giả chính: Nguyễn Bá Phú và đồng tác giả: Huỳnh Long Nhản, Nguyễn Đăng Khoa.

25 năm

2

2015_145

OM121

Lúa

(Oryza sativa L.)

Viện lúa đồng bằng Sông Cửu Long

Tác giả chính: Phạm Ngọc Tú và đồng tác giả: Huỳnh Thị Phương Loan, Trần Thị Cúc Hòa.

20 năm

3

2016_38

GS55B

Lúa

(Oryza sativa L.)

Công ty TNHH giống cây trồng Hoa Phong, Tứ Xuyên, Trung Quốc

Công ty TNHH giống cây trồng Hoa Phong, Tứ Xuyên, Trung Quốc.

20 năm

4

2016_58

J13

Lúa

(Oryza sativa L.)

Viện di truyền Nông nghiệp

Tác giả chính: Đỗ Năng Vịnh và đồng tác giả: Hà Thị Thúy, Lê Quốc Hùng, Dương Ngô Thành Trung, Dự án DA15/1999.

20 năm

5

2016_59

J14

Lúa

(Oryza sativa L.)

Viện di truyền Nông nghiệp

Tác giả chính: Đỗ Năng Vịnh và đồng tác giả: Hà Thị Thúy, Lê Quốc Hùng, Dương Ngô Thành Trung, Dự án DA15/1999.

20 năm

6

2016_61

J16

Lúa

(Oryza sativa L.)

Viện di truyền Nông nghiệp

Tác giả chính: Hà Thị Thúy và đồng tác giả: Đỗ Năng Vịnh, Lê Quốc Hùng, Dương Ngô Thành Trung, Dự án DA15/1999.

20 năm

7

2017_54

HG12

Lúa

(Oryza sativa L.)

Công ty cổ phần giống cây trồng- vật nuôi Thừa Thiên Huế

Công ty cổ phần giống cây trồng- vật nuôi Thừa Thiên Huế.

20 năm

8

2016_147

CAM SÀNH KHÔNG HẠT LĐ6

(Citrus nobilis Lour.)

Viện Cây ăn quả Miền Nam

Tác giả chính: Trần Thị Oanh Yến và đồng tác giả: Nguyễn Nhật Trường, Nguyễn Ngọc Thi, Nguyễn Minh Châu.

25 năm

9

2017_197

TBR88

Lúa

(Oryza sativa L.)

Công ty cổ phần Tập đoàn Thaibinhseed

Trần Mạnh Báo.

20 năm

10

2017_236

ĐH12

Lúa

(Oryza sativa L.)

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Apollo Việt Nam

Tác giả chính: Trần Văn Quang và đồng tác giả: Nguyễn Thị Kim Dung, Nguyễn Thị Đông, Lê Văn Huy, Hà Văn Đuyền, Nguyễn Mai Anh.

20 năm

11

2017_245

GKG5

Lúa

(Oryza sativa L.)

Trung tâm giống Nông – Lâm – Ngư nghiệp Kiên Giang

Tác giả chính: Nguyễn Trung Tiền và đồng tác giả: Ngô Đình Thức, Phạm Thị Xim.

20 năm

12

2018_198

TPG1

Lúa

(Oryza sativa L.)

Công ty TNHH một thành viên Công nghệ sinh học PCR

Tác giả chính: Nguyễn Thị Lang và đồng tác giả Bùi Chí Bửu

20 năm

13

2018_220

SAĐ1

Dừa

(Cocos nucifera L.)

Công ty cổ phần khoa học công nghệ nông nghiệp Anh Đào

Nguyễn Thị Tường Vi

20 năm

14

2019_19

LTH31

Lúa

(Oryza sativa L.)

Công ty cổ phần giống cây trồng  Viện cây lương thực và cây thực phẩm

Trần Văn Tứ

20 năm

15

2019_28

SHPT3

Lúa

(Oryza sativa L.)

Viện di truyền Nông nghiệp

Tác giả chính Lê Hùng Lĩnh và đồng tác giả Đào Văn Khởi, Lê Huy Hàm, Trịnh Huy Đang

20 năm

16

2019_90

PY2

Lúa

(Oryza sativa L.)

Viện nghiên cứu Bông và phát triển nông nghiệp Nha Hố

Nguyễn Văn Thi

20 năm

17

2019_125

DT18

Lúa

(Oryza sativa L.)

Trần Duy Quý

 Đoàn Thị Minh Thúy và Tràm Duy Quý

20 năm