Thông báo / Chấp nhân Đơn đăng ký bảo hộ
 

Chấp nhận 05 Đăng ký bảo hộ GCTM: NGẢI HOA VÀNG THỊNH MINH - VN; PHAN THIÊN HOA THỊNH MINH - VN; ĐẬU TRIỀU THỊNH MINH - VN; SD57; TLG1

( - 30/08/2019,02:17:52)  Về việc chấp nhận Đơn đăng ký hộ giống cây trồng mới

Căn cứ Điều 174, khoản 2, khoản 3 Điều 176 và Điều 177 Luật Sở hữu trí tuệ;

Căn cứ Đơn bảo hộ giống cây trồng mới của tổ chức và cá nhân;

Căn cứ kết quả thẩm định đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới,

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

1. Chấp nhận đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới sau:

 

Số đơn

Ngày nộp đơn

Đại diện

Chủ sở hữu

Tên giống

Loài cây trồng

Ngày đơn hợp lệ

2019_120

3/7/2019

Không

Công Ty Cổ Phần Dạy Nghề Nhân Đạo Sinh Lộc

NGẢI HOA VÀNG THỊNH MINH - VN

Thanh hao hoa vàng - Artemisia annua L.

27/8/2019

2019_121

PHAN THIÊN HOA THỊNH MINH - VN

Phan thiên hoa - Urena lobata L.

2019_122

ĐẬU TRIỀU THỊNH MINH - VN

Đậu triều - Cajanus cajan L.

2019_126

12/7/2019

Công Ty TNHH Hạt Giống Việt

SD57

Lúa - Oryza sativa L.

2019_134

26/8/2019

Nguyễn Thị Lang

TLG1