Thông báo / Cấp Bằng bảo hộ
 

Cấp bằng bảo hộ cho 07 giống mới: SEI PHEASAN; FIDCHRYVERON; CJVN-1; MHC2; HƯƠNG NHÀI 165; TBR89; GKG24

( - 30/08/2019,09:44:08) 


QUYẾT ĐỊNH

Về việc cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới

 

Căn cứ quyết định số 276/QĐ-TT-VPBH ngày 30/8/2019 của Cục trưởng Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới;

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

Cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới.

 

TT

Số đơn

Tên giống

Loài cây trồng

Chủ Bằng

Tác giả

Thời gian bảo hộ

1

2018_21

SEI PHEASAN

Hoa cúc – Chrysanthemum x morifolium Ramat.

Inochio Seikoen Inc

Toru Miyaguchi

20 năm

2

2018_194

FIDCHRYVERON

Dümmen Group B.V.

Jos Kester

3

2018_107

CJVN-1

Đậu xanh - Virgna radiate (L.) R. Wilczek

Công Ty TNHH CJ Foods Việt Nam

Hwang Won Joo

4

2019_111

MHC2

Lúa –

Oryza sativa L.

Công Ty TNHH Mahyco Việt Nam

Đàm Văn Hưng

5

2016_56

HƯƠNG NHÀI 165

Công Ty TNHH Hạt Giống Hana

Lê Thanh Hải

6

2017_198

TBR89

Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Thaibinh Seed

Trần Mạnh Báo

7

2019_128

GKG24

Trung Tâm Giống Nông - Lâm - Ngư Nghiệp Kiên Giang

Nguyễn Trung Tiền