Thông báo / Cấp Bằng bảo hộ
 

Cấp bằng bảo hộ cho 08 giống mới: TLP 911; SUKHOI 29; DRAGON 86; SU 35; TLP 919; ANDO 69; GALAXY 79; CBN-17

( - 03/10/2019,01:50:05) 


QUYẾT ĐỊNH

Về việc cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới

 

Căn cứ quyết định số 322/QĐ-TT-VPBH ngày 03/10/2019 của Cục trưởng Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới;

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

Cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới.

 

TT

Số đơn

Tên giống

Loài cây trồng

Chủ Bằng

Tác giả

Thời gian bảo hộ

1

2016_82

TLP 911

Mướp đắng - Momordica charantia L

Công Ty TNHH Hạt Giống Tân Lộc Phát

Công Ty TNHH Hạt Giống Tân Lộc Phát

20 năm

2

2016_84

SUKHOI 29

3

2016_85

DRAGON 86

4

2016_86

SU 35

5

2016_87

TLP 919

6

2016_92

ANDO 69

Ớt - Capsicum anmum L

7

2017_75

GALAXY 79

Dưa chuột - Cucumis sativus L.

8

2017_31

CBN-17

Cà chua - Lycopersicon esculentum Mill

Trần Mạnh Cường

Trần Mạnh Cường