Thông báo / Cấp Bằng bảo hộ
 

Cấp bằng bảo hộ cho 11 giống mới: GIA LỘC 35; J19; VJ5; THP16; TLG1; SWEET 1; D61;1 THANH LONG RUỘT TRẮNG LĐ-17; THANH LONG RUỘT TRẮNG LĐ-18; NHÃN PHÁT TÀI; THẠCH CHÂU ĐL

( - 21/10/2019,09:41:16) 


QUYẾT ĐỊNH

Về việc cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới

 

Căn cứ quyết định số 343/QĐ-TT-VPBH ngày 21/10/2019 của Cục trưởng Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới;

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

Cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới.

 

TT

Số đơn

Tên giống

Loài cây trồng

Chủ Bằng

Tác giả

Thời gian bảo hộ

1

2018_11

GIA LỘC 35

Lúa –

Oryza sativa L.

Viện Cây lương thực & Cây thực phẩm

Tác giả chính: Nguyễn Trọng Khanh và đồng tác giả: Đỗ Thế Hiếu, Nguyễn Phi Long, Nguyễn Anh Dũng, Trần Thị Yến, Nguyễn Thị Hà Thu & công tác viên NN08

20 năm

2

2017_94

J19

Viện di truyền Nông nghiệp

Tác giả chính: Đỗ Năng Vịnh và đồng tác giả Hà Thị Thúy, Lê Quốc Hùng, Dương Ngô Thành Trung & Dự án DA19/1999

20 năm

3

2017_242

VJ5

Công ty cổ phần Tập đoàn giống cây trồng Việt Nam

Công ty cổ phần Tập đoàn giống cây trồng Việt Nam

20 năm

4

2016_176

THP16

Công ty cổ phần Nông nghiệp & thương mại Quốc Tế

Công ty cổ phần Nông nghiệp & thương mại Quốc Tế

20 năm

5

2019_134

TLG1

Nguyễn Thị Lang

Nguyễn Thị Lang

20 năm

6

2018_136

SWEET 1

Ngô

- Zea mays  L.

Công ty TNHH hạt giống Tân Lộc Phát

Công ty TNHH hạt giống Tân Lộc Phát

20 năm

7

2016_106

D611

Công ty cổ phần đầu tư thương mại và phát triển nông nghiệp ADI

Tác giả chính: Phạm Quang Tuân và đồng tác giả Vũ Văn Liết

20 năm

8

2019_123

THANH LONG RUỘT TRẮNG LĐ-17

Thanh Long

(Hylocereus undatus.)

Viện Cây ăn quả Miền Nam

Tác giả chính: Trần Thị Oanh Yến, Nguyễn Nhật Trường, Huỳnh Văn Chánh, Nguyễn Ngọc Thi, Trần Thị Như Thảo, Nguyễn Văn Hòa

25 năm

9

2019_124

THANH LONG RUỘT TRẮNG LĐ-18

Thanh Long

(Hylocereus undatus.)

Viện Cây ăn quả Miền Nam

Tác giả chính: Trần Thị Oanh Yến, Nguyễn Nhật Trường, Huỳnh Văn Chánh, Nguyễn Ngọc Thi, Trần Thị Như Thảo, Nguyễn Văn Hòa

25 năm

10

2016_08

NHÃN PHÁT TÀI

Nhãn

(Dimocarplus longan Lour.)

Phạm Hữu Hiện

Phạm Hữu Hiện

25 năm

11

2018_215

THẠCH CHÂU ĐL

Thạch Châu Jonquier

(Pyrenaria jonquieriana Pierre ex Laness)

Công ty TNHH Kim Hoa Trà

Lê An Na

25 năm