Thông báo / Cấp Bằng bảo hộ
 

Cấp bằng bảo hộ cho 02 giống mới: HANA 865; SRIT1

( - 05/11/2019,02:42:41) 


QUYẾT ĐỊNH

Về việc cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới

 

Căn cứ quyết định số 375/QĐ-TT-VPBH ngày 05/11/2019 của Cục trưởng Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới;

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

Cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới.

 

TT

Số đơn

Tên giống

Loài cây trồng

Chủ Bằng

Tác giả

Thời gian bảo hộ

1

2017_56

HANA 865

Ngô –

Zea mays L.

Công Ty Hữu Hạn Phát Triển KHKT NN Xin Yu Jia Đại Liên

 Guo Ying

20 năm

2

2019_66

SRIT1

Sâm lai châu - Panax vietnamensis var. fuscidiscus K.Komatsu, S.Zhu & S.Q.Cai.

Viện Nghiên Cứu Lâm Sinh

Phạm Quang Tuyến và đồng tác giả: Trịnh Ngọc Bon, Nguyễn Quang Hưng, Bùi Thanh Tân

25 năm