Thông báo / Cấp Bằng bảo hộ
 

Cấp bằng bảo hộ cho 04 giống mới: MELO 59; HMT09; HERVIT 153; RANOMI

( - 20/12/2019,03:26:55) 


QUYẾT ĐỊNH

Về việc cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới

 

Căn cứ quyết định số 431/QĐ-TT-VPBH ngày 19/12/2019 của Cục trưởng Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới;

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

Cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới.

 

TT

Số đơn

Tên giống

Loài cây trồng

Chủ Bằng

Tác giả

Thời gian bảo hộ

1

2017_73

MELO 59

Mướp –

Luffa cylindrical L.

Công Ty TNHH Hạt Giống Tân Lộc Phát

 Công Ty TNHH Hạt Giống Tân Lộc Phát

20 năm

2

2017_193

HMT09

Cà chua – Solanum lycopersicum L.

Công Ty TNHH East West Seed (Hai Mũi Tên Đỏ)

Công Ty TNHH East West Seed (Hai Mũi Tên Đỏ)

3

2019_82

HERVIT 153

Cà - Solanum glaucophyllum Desf.

Herbonis AG

Amin Chaanin

4

2019_142

RANOMI

Khoai tây - Solanum tuberosum L.

Coöp. Agrico U.A

Kweek- en Researchbedrijf Agrico B.V