Thông báo / Từ chối Đơn đăng ký bảo hộ
 

Dự định từ chối không cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng: ATN17; HƯƠNG THANH 1

( - 15/01/2020,03:28:08) 


THÔNG BÁO

Về dự định từ chối cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng

Căn cứ Quyết định số 38/TB-TT-VPBH ngày 15/1/2020 của Cục trưởng Cục Trồng trọt – Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn về việc dự định từ chối không cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới;

            Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

Dự định từ chối cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới

 

Số Đơn

Tên giống

Loài cây trồng

Chủ Bằng bảo hộ GCT

Tác giả giống cây trồng

Lý do không cấp bằng

2018_216

ATN17

Ngô –

Zea mays L.

Công ty TNHH Nông nghiệp Á Thái

Công ty GCT Tây khoa Tứ Xuyên

khác biệt không rõ ràng với giống được biết đến rộng rãi là HN88 

2016_178

HƯƠNG THANH 1

Lúa –

Oryza sativa L.

Công ty TNHH Phát triển Nông nghiệp Hồng Đức

Nguyễn Thị Lan

khác biệt không rõ ràng với giống được biết đến rộng rãi là HN6