Thông báo / Chấp nhân Đơn đăng ký bảo hộ
 

Chấp nhận đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng: DLFROSY3, DLFPICA4, DLFHAI4, DLFASTR2, ANTHYTZEL, ANTHFUWIO, ANTHFOFUN, ANTHFAXI, ANTHEUDAM, ANTHESZJA, Vạn Thắng BC, Vạn Thắng ML

( - 17/02/2020,03:01:12) 


THÔNG BÁO

Về việc chấp nhận Đơn đăng ký hộ giống cây trồng mới

Căn cứ Điều 174, khoản 2, khoản 3 Điều 176 và Điều 177 Luật Sở hữu trí tuệ;

Căn cứ Đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới của tổ chức và cá nhân;

Căn cứ kết quả thẩm định đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới;

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng - Cục Trồng trọt thông báo:

Chấp nhận đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới sau:

 

Số đơn

Ngày nộp

Tên giống

Tên loài

Tổ chức đại diện

Chủ sở hữu

Ngày đơn hợp lệ

2020_10

31/01/2020

DLFROSY3

Hoa cúc – Chrysanthemum spec.

Công ty TNHH Fresh Studio Innovations Asia

Deliflor Royalties

17/02/2020

2020_11

DLFPICA4

2020_12

DLFHAI4

2020_13

DLFASTR2

2020_14

05/02/2020

ANTHYTZEL

 

Anthura B.V.

2020_15

ANTHFUWIO

2020_16

ANTHFOFUN

2020_17

ANTHFAXI

2020_18

ANTHEUDAM

2020_19

ANTHESZJA

2020_20

06/02/2020

Vạn Thắng BC

Bần chua – Sonneratia caseolaris (L.) Engl.

Không

Công ty TNHH MTV Xây dựng – Thương mại Vạn Thắng

2020_21

Vạn Thắng ML

Cỏ đuôi chuột –Stachytarpheta jamaicensis (L.)