Thông báo / Cấp Bằng bảo hộ
 

Cấp bằng bảo hộ giống cây trồng: TH8, ĐÔNG TRIỀU 303 (ĐT303), GBS 9, OM355, OM108, OM429, OM10636, GẠO ĐEN MINH HIẾU, OM375, BT7KBL-01, MQ6789, HANANOMAI, ST25

( - 10/03/2020,01:53:15) 


QUYẾT ĐỊNH

Về việc cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng  

Căn cứ quyết định số 45/QĐ-TT-VPBH ngày 06/03/2020 của Cục trưởng Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới;

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

Cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới:

 

TT

Số đơn

Số bằng

Tên giống

Tên loài

Chủ bằng

Tác giả chính

Thời gian hiệu lực

1

2016_183

09.VN.2020

TH8

Lúa – Oryza sativa L.

Công ty CP Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Bắc Giang

Nguyễn Như Hải

20 năm

2

2017_53

10.VN.2020

ĐÔNG TRIỀU 303 (ĐT303)

Công ty CP Giống cây trồng Quảng Ninh

Trần Thị Hồng và đồng tác giả: Nguyễn Ngọc Tiến

3

2017_180

11.VN.2020

GBS 9

Công ty TNHH Giống cây trồng Giang Nam

Công ty TNHH Giống cây trồng Giang Nam và các cộng sự

4

2018_53

12.VN.2020

OM355

Viện Lúa đồng bằng Sông Cửu Long

Trần Đình Giỏi và đồng tác giả: Nguyễn Khắc Thắng, Phạm Thị Mùi, Nguyễn Hữu Minh, Trần Anh Thái, Nguyên Thúy Kiều Tiên

5

2018_59

13.VN.2020

OM108

Lê Thị Yến Hương và đồng tác giả: Phan Yến Sơn, Phạm Trung Nghĩa, Trần Ngọc Thạch, Phạm Ngọc Tú

6

2018_60

14.VN.2020

OM429

Nguyễn Khắc Thắng và đồng tác giả: Phạm Thị Mùi, Trần Đình Giỏi, Nguyễn Thúy Kiều Tiên, Trần Ngọc Thạch

7

2018_61

15.VN.2020

OM10636

Phạm Ngọc Tú và đồng tác giả: Lê Thị Yến Hương, Phan Yến Sơn, Phạm Trung Nghĩa, Trần Ngọc Thạch, Trịnh Khắc Quang

8

2018_65

16.VN.2020

GẠO ĐEN MINH HIẾU

Nguyễn Thị Bích Hợp

Nguyễn Thị Bích Hợp

9

2018_70

17.VN.2020

OM375

Viện Lúa đồng bằng Sông Cửu Long

Phạm Ngọc Tú và đồng tác giả: Lê Thị Yến Hương, Huỳnh Thị Phương Loan, Nguyễn Thúy Kiều Tiên, Trần Ngọc Thạch, Phạm Trung Nghĩa

10

2018_74

18.VN.2020

BT7KBL-01

Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm

Phạm Thiên Thành và đồng tác giả: Tăng Thị Diệp, Tống Thị Huyền, Đoàn Văn Thảo

11

2018_82

19.VN.2020

MQ6789

Công ty TNHH Nông nghiệp Quang Minh

Công ty TNHH Nông nghiệp Quang Minh

12

2019_48

20.VN.2020

HANANOMAI

Công ty TNHH Angimex - Kitoku

Công ty TNHH Angimex - Kitoku

13

2019_158

21.VN.2020

ST25

Doanh nghiệp Tư nhân Hồ Quang Trí

Hồ Quang Cua và đồng tác giả: Trần Tấn Phương, Nguyễn Thị Thu Hương