Thông báo / Cấp Bằng bảo hộ
 

Cấp bằng bảo hộ 13 giống lúa: TH8, Đông Triều 303, GBS9, OM355, OM108, OM429, OM10636, Gạo Đen Minh Hiếu, OM375, BT7KBL-01, MQ6789, HANANOMAI, ST25

( - 06/03/2020,11:34:34) 


QUYẾT ĐỊNH

Về việc cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng  

Căn cứ quyết định số 45/QĐ-TT-VPBH ngày 06/03/2020 của Cục trưởng Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới;

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

Cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới:

TT

Số bằng

Số đơn

Tên giống

Tên loài

Chủ bằng

Tác giả

Thời hạn hiệu lực

1

09.VN.2020

2016_183

TH8

Lúa

(Oryza sativa L.)

Công ty cổ phần vật tư kỹ thuật nông nghiệp Bắc Giang

Nguyễn Như Hải

20 năm

2

10.VN.2020

2017_53

ĐÔNG TRIỀU 303 (ĐT303)

Lúa

(Oryza sativa L.)

Công ty cổ phần giống cây trồng Quảng Ninh

Trần Thị Hồng và đồng tác giả: Nguyễn Ngọc Tiến

20 năm

3

11.VN.2020

2017_180

GBS 9

Lúa

(Oryza sativa L.)

Công ty TNHH giống cây trồng Giang Nam

Công ty TNHH giống cây trồng Giang Nam và các cộng sự

20 năm

4

12.VN.2020

2018_53

OM355

Lúa

(Oryza sativa L.)

Viện lúa Đồng bằng Sông Cửu Long

Trần Đình Giỏi và đồng tác giả: Nguyễn Khắc Thắng, Phạm Thị Mùi, Nguyễn Hữu Minh, Trần Anh Thái, Nguyễn Thúy Kiều Tiên

20 năm

5

13.VN.2020

      2018_59

OM108

Lúa

(Oryza sativa L.)

Viện lúa Đồng bằng Sông Cửu Long

Lê Thị Yến Hương và đồng tác giả: Phan Yến Sơn, Phạm Trung Nghĩa, Trần Ngọc Thạch, Phạm Ngọc Tú

20 năm

6

14.VN.2020

2018_60

OM429

Lúa

(Oryza sativa L.)

Viện lúa Đồng bằng Sông Cửu Long

Nguyễn Khắc Thắng và đồng tác giả: Phạm Thị Mùi, Trần Đình Giỏi, Nguyễn Thúy Kiều Tiên, Trần Ngọc Thạch

20 năm

7

15.VN.2020

2018_61

OM10636

Lúa

(Oryza sativa L.)

Viện lúa Đồng bằng Sông Cửu Long

Phạm Ngọc Tú và đồng tác giả: Lê Thị Yến Hương, Phan Yến Sơn, Phạm Trung Nghĩa, Trần Ngọc Thạch, Trịnh Khắc Quang

20 năm

8

16.VN.2020

2018_65

GẠO ĐEN MINH HIẾU

Lúa

(Oryza sativa L.)

Nguyễn Thị Bích Hợp

Nguyễn Thị Bích Hợp

20 năm

9

17.VN.2020

2018_70

OM375

Lúa

(Oryza sativa L.)

Viện lúa Đồng bằng Sông Cửu Long

Phạm Ngọc Tú và đồng tác giả: Lê Thị Yến Hương, Huỳnh Thị Phương Loan, Nguyễn Thúy Kiều Tiên, Trần Ngọc Thạch, Phạm Trung Nghĩa

20 năm

10

18.VN.2020

2018_74

BT7KBL-01

Lúa

(Oryza sativa L.)

Viện cây lương thực và cây thực phẩm

Phạm Thiên Thành và đồng tác giả: Tăng Thị Diệp, Tống Thị Huyền, Đoàn Văn Thảo

20 năm

11

19.VN.2020

2018_82

MQ6789

Lúa

(Oryza sativa L.)

Công ty TNHH nông nghiệp Quang Minh

Công ty TNHH nông nghiệp Quang Minh

20 năm

12

20.VN.2020

2019_48

HANANOMAI

Lúa

(Oryza sativa L

Công ty TNHH Angimex - Kitoku

Công ty TNHH Angimex - Kitoku

20 năm

13

21.VN.2020

2019_158

ST25

Lúa

(Oryza sativa L

Doanh nghiệp tư nhân Hồ Quang Trí

Hồ Quang Cua và đồng tác giả: Trần Tấn Phương, Nguyễn Thị Thu Hương

20 năm