Thông báo / Đình chỉ, hủy bỏ hiệu lực Bằng
 

Đình chỉ hiệu lực bằng bảo hộ giống cây trồng: Ngô nếp lai F1 - Future 18, Mướp hương F1-Thanh Dịu, Cà Nâu Cơm Xanh F1-TLP 888, TLP 911, Dragon 86, Su 35

( - 01/03/2020,02:26:13) 


QUYẾT ĐỊNH

Về việc Đình chỉ hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng mới

Căn cứ Quyết định số 34/QĐ-TT-VPBH ngày 27/02/2020 của Cục trưởng Cục Trồng trọt – Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn về việc đình chỉ hiệu lực bằng bảo hộ giống cây trồng;

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

Đình chỉ hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng mới sau:

 

Số bằng

Tên giống

Tên loài

Chủ sở hữu

Tác giả

Tổ chức       đại diện

Thời gian bắt đầu đình chỉ

Lý do đình chỉ

83.VN.2019

Ngô nếp lai F1 - Future 18

Ngô – Zea mays L.

Công Ty TNHH Hạt Giống         Tân Lộc Phát

Công Ty TNHH Hạt Giống         Tân Lộc Phát

Không

27/02/2020

Theo yêu cầu của chủ sở hữu

89.VN.2019

Mướp hương F1-Thanh Dịu

Mướp hương - Luffa cylindrica (L.) M.Roem.

91.VN.2019

Cà Nâu Cơm Xanh F1-TLP 888

Cà - Solanum glaucophyllum Desf.

146.VN.2019

TLP 911

Mướp đắng - Momordica charantia L.

148.VN.2019

Dragon 86

Mướp đắng - Momordica charantia L.

149.VN.2019

Su 35

Mướp đắng - Momordica charantia L.