Thông báo / Chấp nhân Đơn đăng ký bảo hộ
 

Chấp nhận đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng: FUKUMURASAKI, Vạn Thắng TB, Vạn Thắng ĐB, HQV115, TBH686, TBR78, TBR79

( - 20/03/2020,07:43:36) 


THÔNG BÁO

Về việc chấp nhận Đơn đăng ký hộ giống cây trồng mới

Căn cứ Điều 174, khoản 2, khoản 3 Điều 176 và Điều 177 Luật Sở hữu trí tuệ;

Căn cứ Đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới của tổ chức và cá nhân;

Căn cứ kết quả thẩm định đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới;

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng - Cục Trồng trọt thông báo:

Chấp nhận đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới sau:

 

Số đơn

Ngày nộp đơn

Tên giống

Tên loài

Đại diện của chủ đơn

Chủ sở hữu giống cây trồng

Ngày đơn hợp lệ

2020_24

20/02/2020

FUKUMURASAKI

Khoai lang – Ipomoea batatas (L.) Lam.

Công ty TNHH MTV Sở hữu trí tuệ VCCI

Nationnal Agriculture and Food Research Organization

10/03/2020

2020_26

25/02/2020

Vạn Thắng TB

Tầm bóp –

Physalis angulata L.

Không

Công ty TNHH MTV Xây dựng – Thương mại Vạn Thắng

11/03/2020

2020_27

Vạn Thắng ĐB

Đậu biếc –

Clitoria ternatea L.

2020_28

02/03/2020

HQV115

Lúa - Oryza sativa L.

Không

Công ty TNHH giống cây trồng Đông –Tây thành phố Hồ Chí Minh

12/03/2020

2020_29

TBH686

Lúa - Oryza sativa L.

Không

Công ty Cổ phần Tập đoàn      Thaibinh Seed

17/03/2020

2020_30

TBR78

2020_31

TBR79