Thông báo / Chấp nhận sửa chữa, bổ sung
 

Chấp nhận sửa đổi thông tin đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng: HT18, Thanh long ruột đỏ LĐ1, Thanh long vỏ vàng HP1, Thanh long vỏ vàng HP2, NPT3

( - 30/03/2020,11:49:22) 


THÔNG BÁO

Về việc chấp nhận sửa đổi đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới

 

Căn cứ Điều 179, Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11;
Căn cứ Điều 10 Thông tư số 16/2013/TT-BNNPTNT ngày 28/02/2013;
Xét đề nghị của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam tại Tờ khai yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng ngày 20/01/2020;

         

 Ghi nhận thay đổi thông tin đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới như sau:

 

Số đơn

Ngày nộp đơn

Tên giống

Tên loài

Thông tin đã đăng ký

Chấp nhận sửa đổi thành

Ngày chấp nhận sửa đổi

2016_01

20/02/2020

HT18

Lúa – Oryza sativa L.

- Chủ sở hữu: Lê Vĩnh Thảo

- Chủ sở hữu: Công ty CP Giống cây lương thực và cây thực phẩm

06/02/2020

2016_148

04/11/2016

Thanh long ruột đỏ LĐ1

Thanh long – Hylocereus undatus

- Tên khoa học: Hylocereus undatus

- Tên khoa học: Hylocereus undatus x Hylocereus costaricensis

27/02/2020

2018_103

17/07/2018

Thanh long vỏ vàng HP1

Thanh long – Hylocereus undatus (Haw.) Britton & Rose

- Tên giống: Thanh long vỏ vàng HP1

- Tên giống: HP1

10/03/2020

2018_104

17/07/2018

Thanh long vỏ vàng HP2

Thanh long – Hylocereus undatus (Haw.) Britton & Rose

- Tên giống: Thanh long vỏ vàng HP2

- Tên giống: HP2

10/03/2020

2014_42

10/06/2014

NPT3

Lúa – Oryza sativa L.

- Tên giống: NPT3

- Tên giống: TL2

27/03/2020