Thông báo / Cấp Bằng bảo hộ
 

Cấp bằng bảo hộ 10 giống lúa: Hương Cửu Long, Cửu Long 451, Cửu Long 307, VS20, VS15, Sl16, HD11, Hương Châu 6, VS24, VNR88

( - 19/05/2020,01:55:53) 


QUYẾT ĐỊNH

Về việc cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng  

Căn cứ quyết định số 98/QĐ-TT-VPBH ngày 19/05/2020 của Cục trưởng Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới;

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

Cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới:

 

TT

Số bằng

Tên giống

Tên loài

Chủ sở hữu

Tác giả giống

Thời hạn bảo hộ

1

22.VN.2020

HƯƠNG CỬU LONG

Lúa

(Oryza sativa L.)

Công ty cổ phần giống cây trồng Cửu Long

Công ty cổ phần giống cây trồng Cửu Long

20 năm

2

23.VN.2020

CỬU LONG 451

Lúa

(Oryza sativa L.)

Công ty cổ phần giống cây trồng Cửu Long

Công ty cổ phần giống cây trồng Cửu Long

20 năm

3

24.VN.2020

CỬU LONG 307

Lúa

(Oryza sativa L.)

Công ty cổ phần giống cây trồng Cửu Long

Công ty cổ phần giống cây trồng Cửu Long

20 năm

4

25.VN.2020

VS20

Lúa

(Oryza sativa L.)

Công ty cổ phần Tập đoàn giống cây trồng Việt Nam

Công ty cổ phần Tập đoàn giống cây trồng Việt Nam

20 năm

5

26.VN.2020

VS15

Lúa

(Oryza sativa L.)

Công ty cổ phần Tập đoàn giống cây trồng Việt Nam

Công ty cổ phần Tập đoàn giống cây trồng Việt Nam

20 năm

6

27.VN.2020

SL16

Lúa

(Oryza sativa L.)

Trung tâm giống cây trồng Nghệ An

Tác giả chính: Nguyễn Như Hải và đồng tac giả Võ Thị Nhung

20 năm

7

28.VN.2020

HD11

Lúa

(Oryza sativa L.)

Viện cây lương thực và cây thực phẩm

Tác giả chính: Dương Xuân Tú và đồng tác giả: Tống Thị Huyền, Tăng Thị Diệp, Phạm Thiên Thành, Lê Thị Thanh

20 năm

8

29.VN.2020

Hương Châu 6

Lúa

(Oryza sativa L.)

Công ty cổ phần giống cây trồng Miền Nam

Tác giả chính: Bạch Thị Vững và đồng tác giả Huỳnh Minh Nhu

20 năm

9

30.VN.2020

VS24

Lúa

(Oryza sativa L.)

Công ty cổ phần Tập đoàn giống cây trồng Việt Nam

Công ty cổ phần Tập đoàn giống cây trồng Việt Nam

20 năm

10

31.VN.2020

VNR88

Lúa

(Oryza sativa L.)

Chi nhánh- Công ty cổ phần Tập đoàn giống cây trồng Việt Nam – Trung tâm Nghiên cứu và phát triển

Tác giả chính: Bạch Thị Vững và đồng tác giả Huỳnh Minh Nhu

20 năm