Thông báo / Cấp Bằng bảo hộ
 

QĐ thay thế QĐ số 107/QĐ-TT-VPBH ngày 29/5/2020 về việc cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới: DTI13, DTI14, TBR87, Thần Nông Việt 8, Hương Thanh 8, Hương Thuần 8, Đa khôi số 1, MKR1

( - 03/07/2020,01:58:06) 


QUYẾT ĐỊNH

Về việc cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng  

Căn cứ quyết định số 127/QĐ-TT-VPBH ngày 24/06/2020 của Cục trưởng Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới;

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

Cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới:

 

TT

Số bằng

Số đơn

Tên giống

Tên loài

Chủ bằng/ Đơn vị đại diện

Tác giả

Thời hạn hiệu lực

1

32.VN.2020

2019_76

DTI 13

Lúa

(Oryza sativa L.)

Viện Di truyền Nông nghiệp

Tác giả chính: Hà Thị Thúy – Dự án DA15/1999 và đồng tác giả: Đỗ Năng Vịnh, Lê Quốc Hùng, Dương Ngô Thành Trung

20 năm

2

33.VN.2020

2019_77

DTI 14

Lúa

(Oryza sativa L.)

Viện Di truyền Nông nghiệp

Tác giả chính: Hà Thị Thúy – Dự án DA15/1999 và đồng tác giả: Đỗ Năng Vịnh, Lê Quốc Hùng, Dương Ngô Thành Trung

20 năm

3

34.VN.2020

2018_81

TBR87

Lúa

(Oryza sativa L.)

Công ty cổ phần Tập đoàn Thaibinhseed

 Tác giả chính: Trần Mạnh Báo và đồng tác giả Trần Thị Duyên, Nguyễn Văn Thọ

20 năm

4

35.VN.2020

2018_92

THẦN NÔNG VIỆT 8 (TNV8)

Lúa

(Oryza sativa L.)

Chu Văn Tiệp – Trịnh Thị Thanh

Tác giả chính: Chu Văn Tiệp và đồng tác giả Trịnh Thị Thanh

20 năm

5

36.VN.2020

2016_185

HƯƠNG THANH 8

Lúa

(Oryza sativa L.)

Công ty TNHH phát triển nông nghiệp Hồng Đức

Nguyễn Thị Lan

20 năm

6

37.VN.2020

2018_132

HƯƠNG THUẦN 8

Lúa

(Oryza sativa L.)

Công ty cổ phần Khai Sáng

Tác giả chính: Nguyễn Như Hải và đồng tác giả: Võ Thị Nhung, Nguyễn Thị Loan

20 năm

7

38.VN.2020

2018_02

ĐA KHÔI SỐ 1

Lúa

(Oryza sativa L.)

Công ty TNHH Nông nghiệp Á Thái

Công ty giống cây trồng Tây Khoa Tứ Xuyên Trung Quốc

20 năm

8

39.VN.2020

2019_41

MKR1

Hồng

(Diospyros L.)

Công ty TNHH Sanyo Noen/ Công ty TNHH Agriteck Japan

Tetsumura Takuya

25 năm