Thông báo / Cấp Bằng bảo hộ
 

Cấp bằng bảo hộ giống nho Hạ Đen

( - 10/07/2020,11:06:41) 


QUYẾT ĐỊNH

Về việc cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng  

Căn cứ quyết định số 140/QĐ-TT-VPBH ngày 08/07/2020 của Cục trưởng Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới;

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

Cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới:

 

TT

Số bằng

Số đơn

Tên giống

Tên loài

Chủ bằng/ Đơn vị đại diện

Tác giả

Thời hạn hiệu lực

1

40.VN.2020

2019_71

Hạ Đen

Nho

(Vitis vinifera L.)

Trường Đại học Nông lâm Bắc Giang

Tác giả chính: Nguyễn Quang Hà và đồng tác giả: Nguyễn Tuấn Điệp, Đỗ Thành Trung, Phùng Duy Hiếu, Nguyễn Quang Hiếu, Bùi Thị Thu Trang, Trần Quang Đạo

25 năm