Thông báo / Từ chối Đơn đăng ký bảo hộ
 

Thông báo dự định từ chối cấp bằng: Smart 555

( - 11/09/2020,03:19:26) 


THÔNG BÁO

DỰ ĐỊNH TỪ CHỐI CẤP BẰNG BẢO HỘ

Căn cứ Thông báo số 1055/TB-TT-VPBH ngày 03/9/2020 của Cục trưởng Cục Trồng trọt – Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn về việc dự định từ chối cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới;

            Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng - Cục Trồng trọt thông báo:

TT

Số đơn

Tên giống

Loài cây trồng

Chủ Bằng bảo hộ GCT

Tác giả giống

cây trồng

Lý do không cấp bằng

1

2018_181

Smart 555

Lúa

(Oryza sativa L.)

Công ty TNHH Hạt giống Việt

Đỗ Thanh Tùng

Giống Smart 555 khác biệt không rõ ràng và chắc chắn với giống cùng vụ khảo nghiệm VS18 có số đơn đăng ký bảo hộ 2018_32