Thông báo / Từ chối Đơn đăng ký bảo hộ
 

Thông báo dự định từ chối cấp bằng: LJ18

( - 16/09/2020,09:38:50) 


THÔNG BÁO

Về dự định từ chối cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng

Căn cứ Thông báo số 1106/TB-TT-VPBH ngày 16/9/2020 của Cục trưởng Cục Trồng trọt – Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn về việc dự định từ chối cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới;

            Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng - Cục Trồng trọt thông báo:

Danh sách giống dự định từ chối cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới

 

Số Đơn

Tên giống

Loài cây trồng

Chủ Bằng bảo hộ GCT

Tác giả giống cây trồng

Lý do không cấp bằng

2017_243

LJ18

Lúa

(Oryza sativa L.)

Đặng Trọng Lương

Đặng Trọng Lương

Giống LJ18 khác biệt không rõ ràng với giống được biết đến rộng rãi VAAS16 có số bằng bảo hộ 50.VN.2016