Thông báo / Cấp Bằng bảo hộ
 

Cấp bằng bảo hộ 4 giống cây trồng mới: Ando 82, Ando 70, Melo 58, Travi 58

( - 28/09/2020,02:24:11) 


QUYẾT ĐỊNH

Về việc cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng 

Căn cứ quyết định số 201/QĐ-TT-VPBH; 202/QĐ-TT-VPBH;  203/QĐ-TT-VPBH; 204/QĐ-TT-VPBH ngày 25/09/2020 của Cục trưởng Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới;

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt thông báo:

Cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới:

TT

Số bằng

Tên giống

Tên loài

Chủ sở hữu

Tác giả chính

Thời hạn hiệu lực

1

44.VN.2020

Ando 82

Ớt

( Capsicum annuum L.)

Công ty TNHH hạt giống Tân Lộc Phát

Công ty TNHH hạt giống Tân Lộc Phát

20 năm

2

45.VN.2020

Ando 70

Ớt

( Capsicum annuum L.)

Công ty TNHH hạt giống Tân Lộc Phát

Công ty TNHH hạt giống Tân Lộc Phát

20 năm

3

43.VN.2020

Melo 58

Mướp hương

(Luffa cylindrical M.J.Roen.)

Công ty TNHH hạt giống Tân Lộc Phát

Công ty TNHH hạt giống Tân Lộc Phát

20 năm

4

42.VN.2020

Travi 58

Mướp hương

(Luffa cylindrical M.J.Roen.)

Công ty TNHH phát triển nông nghiệp Trang Việt

Công ty TNHH phát triển nông nghiệp Trang Việt

20 năm