Thông báo / Chấp nhân Đơn đăng ký bảo hộ
 

Thông báo chấp nhận đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng: ĐHTB1, VNR11, VNR12, VNR31, VNR95, VNR96, HP6, HP7, NHẤT DƯƠNG SINH, MS MASTER-RUMA C2020, Nếp -AG, RED LĐ1.1, AGI-5.

( - 28/10/2020,12:18:42) 


THÔNG BÁO

Về việc chấp nhận Đơn đăng ký hộ giống cây trồng mới

Căn cứ Điều 174, khoản 2, khoản 3 Điều 176 và Điều 177 Luật Sở hữu trí tuệ;

Căn cứ Đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới của tổ chức và cá nhân;

Căn cứ kết quả thẩm định đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới;

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng - Cục Trồng trọt thông báo:

Chấp nhận đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới sau:

 

Số đơn

Ngày nộp đơn

Tên giống

Tên loài

Chủ sở hữu giống cây trồng

Tác giả chính

Ngày đơn hợp lệ

2020_158

28/09/2020

ĐHTB1

Lúa

 –Oryza sativa L.

Trung tâm Nông nghiệp bền vững

Nguyễn Văn Khoa

29/09/2020

2020_153

28/09/2020

VNR11

Lúa –

Oryza sativa L.

Công ty cổ phần Tập đoàn giống cây trồng Việt Nam

Công ty cổ phần Tập đoàn giống cây trồng Việt Nam

13/9/2020

2020_154

VNR12

2020_155

VNR31

2020_156

VNR95

2020_157

VNR96

2020_159

13/10/2020

HP6

Dưa lê

(Cucumis melo  L. var. makuwa)

Viện nghiên cứu Rau quả

Ngô Thị Hạnh

19/10/2020

2020_160

HP7

2020_152

21/09/2020

NHẤT DƯƠNG SINH

Giác đế

(Goniotha lamus sp)

Phạm Thị Lý

Phạm Thị Lý

14/10/2020

2020_141

01/09/2020

MS MASTER-RUMA C2020

Cam

(Citrus sinensis (L.) Osbeck).

Võ Thị Ngọc

Võ Thị Ngọc

14/10/2020

2020_116

21/07/2020

Nếp -AG

Lúa

(Oryza sativa L.)

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn An Giang

Huỳnh Quang Tín

15/08/2020

2020_122

06/08/2020

RED LĐ1.1

Thanh long (Hylocereus undatus x Hylocereus costaricensis)

Công ty TNHH một thành viên Hoàng Huy

Nguyễn Thị Kim Thoa, Nguyễn Khắc Huy

20/8/2020

2020_163

21/10/2020

AGI-5

Lúa

(Oryza sativa L.)

Viện Di truyền Nông nghiệp

Nguyễn Bá Ngọc

26/10/2020