Thông báo / Từ chối Đơn đăng ký bảo hộ
 

Thông báo dự định từ chối cấp bằng 03 giống lúa: OM462, OM464, Hương Bắc Lý.

( - 28/10/2020,12:25:05) 


THÔNG BÁO

DỰ ĐỊNH TỪ CHỐI CẤP BẰNG BẢO HỘ

 

Căn cứ Thông báo số 1269/TB-TT-VPBH ngày 23/10/2020; Thông báo số 1270/TB-TT-VPBH ngày 23/10/2020  của Cục trưởng Cục Trồng trọt – Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn về việc dự định từ chối cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới;

            Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng - Cục Trồng trọt thông báo:

TT

Số đơn

Tên giống

Loài cây trồng

Chủ Bằng bảo hộ GCT

Tác giả giống

cây trồng

Lý do không cấp bằng

1

2018_55

OM462

Lúa

(Oryza sativa L.)

Viện lúa Đồng bằng Sông Cửu Long

Trần Ngọc Thạch

Giống lúa OM462: Khác biệt không rõ ràng và chắc chắn với giống lúa OM461 (số đơn 2018_54).

2

2018_57

OM464

Lúa

(Oryza sativa L.)

Viện lúa Đồng bằng Sông Cửu Long

Trần Ngọc Thạch

Giống lúa OM464: Khác biệt không rõ ràng và chắc chắn với giống lúa OM461 (số đơn 2018_54).

3

2018_221

Hương bắc lý

Lúa

(Oryza sativa L.)

Nguyễn Thị Bích Hợp

Nguyễn Thị Bích Hợp

Giống không đảm bảo tính đồng nhất và tính ổn định