Thông báo / Chấp nhân Đơn đăng ký bảo hộ
 

Chấp nhận 09 đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới: NAFOODS 2, QUẾ PHONG 2, QUẾ PHONG 3, QP 37, DT 215, S19, THẢO CẨM 5, THẢO CẨM 9, THẢO CẨM 22.

( - 12/11/2020,01:57:49) 


THÔNG BÁO

Về việc chấp nhận Đơn đăng ký hộ giống cây trồng mới

Căn cứ Điều 174, khoản 2, khoản 3 Điều 176 và Điều 177 Luật Sở hữu trí tuệ;

Căn cứ Đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới của tổ chức và cá nhân;

Căn cứ kết quả thẩm định đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới;

Văn phòng Bảo hộ Giống cây trồng - Cục Trồng trọt thông báo:

Chấp nhận đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới sau:

 

Số đơn

Ngày nộp đơn

Tên giống

Tên loài

Chủ sở hữu giống cây trồng

Tác giả chính

Ngày đơn hợp lệ

2020_146

09/9/2020

NAFOODS 2

Chanh leo

(Passiflora edulis Sims.)

Công ty cổ phần Chanh leo Nafoods

Nguyễn Mạnh Hùng, Phạm Duy Thái, Nguyễn Văn Viết, Hoàng Mạnh Hùng

6/11/2020

2020_147

QUẾ PHONG 2

2020_148

QUẾ PHONG 3

2020_161

19/10/2020

QP 37

Lúa

(Oryza sativa L.)

Công ty cổ phần nông nghiệp Miền Trung

Trần Duy Quý

6/11/2020

2020_166

27/10/2020

DT 215

Đậu tương

(Glycine Max (L.) Merrill)

Công ty TNHH Nông Phẩm Việt

Phạm Thị Bảo Chung

6/11/2020

2020_167

27/10/2020

S19

Đậu tương

(Glycine Max (L.) Merrill)

Trung tâm chuyển giao Công nghệ và Khuyến nông

Trung tâm chuyển giao Công nghệ và Khuyến nông

6/11/2020

2020_185

06/11/2020

 

THẢO CẨM 5

Lúa

(Oryza sativa L.)

Trung tâm chuyển giao Công nghệ và Khuyến nông

Trung tâm chuyển giao Công nghệ và Khuyến nông và Lê Vĩnh Thảo

06/11/2020

2020_186

THẢO CẨM 9

2020_187

THẢO CẨM 22