Thông báo / Chấp nhận sửa chữa, bổ sung
 

Thông báo chấp nhận đổi tên 03 giống lúa: B4.2, MB6, HTBC7.

( - 12/11/2020,02:05:34) 


THÔNG BÁO

Về việc ghi nhận đổi tên giống cây trồng đăng ký bảo hộ 

Căn cứ Điều 163, Điều 179 Luật Sở hữu trí tuệ;

Căn cứ Điều 10 Thông tư số 16/2013/TT-BNNPTNT ngày 28/02/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn về bảo hộ quyền đối với giống cây trồng;

Ghi nhận đổi tên giống cây trồng mới thuộc loài Lúa – Oryza sativa L. như sau:

Tên giống đăng ký

Số đơn

Ngày nộp đơn

Ngày chấp nhận đơn hợp lệ

Chủ sở hữu

Tên giống

sửa đổi

 

Lý do sửa đổi

B4.2

2019­_85

06/06/2019

10/06/2019

Công ty CP Công nghệ nông nghiệp Chiến Thắng

Ngọc Châu

Theo yêu cầu của chủ sở hữu giống cây trồng.

MB6

2019­_86

06/06/2019

10/06/2019

Tiên Sa

HTBC7

2019­_87

06/06/2019

10/06/2019

Linh Hương