Thông báo
 

Thông báo chấp nhận đơn: Venus B39, Hương Cẩm, DLEPVERGI, FUJISAWA, HƯƠNG CỐM 16, HƯƠNG CỐM 18, TÍM TỨ QUÍ, HANA SỐ 8, HC 168

( - 16/07/2021,09:10:32) 

Thông báo chấp nhận đơn

( - 05/04/2021,02:38:09) 

Chấp nhận 09 đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới: NAFOODS 2, QUẾ PHONG 2, QUẾ PHONG 3, QP 37, DT 215, S19, THẢO CẨM 5, THẢO CẨM 9, THẢO CẨM 22.

( - 12/11/2020,01:57:49) 

Thông báo chấp nhận đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng: ĐHTB1, VNR11, VNR12, VNR31, VNR95, VNR96, HP6, HP7, NHẤT DƯƠNG SINH, MS MASTER-RUMA C2020, Nếp -AG, RED LĐ1.1, AGI-5.

( - 28/10/2020,12:18:42) 

Chấp nhận đơn đăng ký bảo hộ 14 giống cây trồng: DL08, VT868, DLFCHELD3, DLFILVI1, DLFABB12, DLFABB13, DLFBOHE7, DLFCIPR3, DLFILVD3, DLFMAT3, DLFROSC10, DLFROSSD5, Hương Ngọc, MĐ-HG

( - 10/09/2020,03:37:00) 

Thông báo chấp nhận đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng: TV1939, LISIN CL859, MOMOKA CL857, BETA CL361B,VENUS CL243, MOUNTION CL122,CLONE PEERESS CL156, DEKWHATSAPP, DLFCOCO5.

( - 01/09/2020,10:56:13) 

Thông báo chấp nhận đơn: KM6, JD- One

( - 31/08/2020,03:57:13) 

Chấp nhận 02 đơn đăng ký bảo hộ giống: PN99, Thái Hương

( - 24/08/2020,09:39:53) 

Chấp nhận 03 đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới: Long Hương 8117, VN172, MN2

( - 04/08/2020,03:46:03) 

Thông báo chấp nhận đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng: DT2018, DT2019, KH-18, SV19, Việt Thành 237, Đông Ưu 262, Việt Thành 337, L32, L34.

( - 10/07/2020,10:44:45) 

Chấp nhận Đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng: DF2, DF14, DF16, PH40

( - 31/03/2020,04:36:02) 

Chấp nhận đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng: Lộc Trời 607, MS2019 MASTER-RUMA, MS19 RMTT

( - 30/03/2020,12:04:36) 

Chấp nhận đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng: FUKUMURASAKI, Vạn Thắng TB, Vạn Thắng ĐB, HQV115, TBH686, TBR78, TBR79

( - 20/03/2020,07:43:36) 

Chấp nhận đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng: DLFROSY3, DLFPICA4, DLFHAI4, DLFASTR2, ANTHYTZEL, ANTHFUWIO, ANTHFOFUN, ANTHFAXI, ANTHEUDAM, ANTHESZJA, Vạn Thắng BC, Vạn Thắng ML

( - 17/02/2020,03:01:12) 

Chấp nhận đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng: T58, TH6-6, MV2

( - 10/02/2020,01:42:49)