Thông báo
 

Chấp nhận đơn đăng ký bảo hộ giống lúa ĐA1, ĐA2

( - 10/03/2015,09:44:47) 

Chấp nhận đơn đăng ký bảo hộ giống GIỐNG LÚA OM361 (OM6L); GIỐNG LÚA NẾP OM366; GIỐNG LÚA NẾP OM368; GIỐNG LÚA OM10373

(Văn phòng BHGCTM - 10/03/2015,09:38:38) 

Chấp nhận đơn đăng kí bảo hộ cho giống ngô: LVN102; LVN111

( - 19/01/2015,02:03:37) 

Chấp nhận đơn đăng kí bảo hộ cho giống lúa: DCG72; BẮC THƠM SỐ 7 KHÁNG CAO BẠC LÁ + KHÁNG RẦY; giống dưa hấu: HOÀNG SA.VN; KIM HỒNG và giống lạc: LẠC TK10

(VPBH - 05/01/2015,09:19:53) 

Chấp nhận đơn đăng ký bảo hộ giống Lúa: GBS85 KHÁNG BẠC LÁ

(VPBH - 04/01/2015,04:00:54) 

Chấp nhận đơn đăng ký bảo hộ giống GBS85 KHÁNG BẠC LÁ

(VPBH - 04/01/2015,02:22:10) 

Chấp nhận đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới cho giống lúa: DT45;

(VPBH - 17/12/2014,04:27:09) 

Chấp nhận đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới cho giống lúa: ĐL 102

(VPBH - 11/12/2014,03:18:21) 

Chấp nhận đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới cho giống lúa: SHPT1; LJ03

(VPBH - 13/11/2014,04:38:14) 

Chấp nhận đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới cho giống lúa: LH12;

(VPBH - 10/11/2014,01:41:08) 

Chấp nhận đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới cho các giống lúa: GIỐNG LÚA THUẦN LDA1; LDA2; LDA4; LDA5; LDA6; RG10; J01; J02; J03; J05;

( - 30/10/2014,05:34:24) 

Chấp nhận đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới cho các giống ngô: TN 9201; TN 9204; TN 9304; TN 9305; TN 9402; PN 9101

(VPBH - 06/09/2014,08:04:07) 

Chấp nhận đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới cho các giống: ANTHITOXO; DEKMACARON; DEKMACARON PURPLE; DEKMACARON ROSY; DEKPRIUS SPLENDID; DEKZARIAH; PHALFIMWAQ

(VPBH - 05/09/2014,11:24:47) 

Chấp nhận đơn đăng ký bảo hộ đối với các giống: Bầu: BATO 447; SATO 449; LEVO 448; Mướp đắng: RIO 35; KOZA 34; SELENA 36; Ớt: PALOTTA 252; Xà lách: ROMANA 53; Bí Ngô: PUTO 909; Đậu Cove: MASSA 224; Đậu Đũa: VESNA 133

(VPBH - 13/08/2014,08:39:34) 

Chấp nhận đơn đăng ký bảo hộ cho các giống lúa THIÊN ƯU 8; Ngô HN 90

(VPBH - 21/07/2014,09:27:29)