Thông báo
 

Chấp nhận 05 đơn Đăng ký bảo hộ GCTM: ZANMUMARBLE WHITE; ZANMUMARBLE; HERVIT 153; VN116; VN1519

( - 24/06/2019,08:58:02) 

Chấp nhận 17 đơn Đăng ký bảo hộ GCTM: THÔNG ĐẤT - HM; KX2; DTI13; DTI14; DTI18; B4.2; HTBC7; MB6; NGỌC VÀNG; NGỌC THƠM; PY2; OM8; OM9; OM249; OM373; OM10258; ỚT SỪNG VÀNG LAI F1 - YELLOW HORN 12

( - 20/06/2019,03:15:43) 

Chấp nhận 02 đơn Đăng ký bảo hộ GCTM: KGIR1; HATRI 174

( - 13/06/2019,10:17:26) 

Chấp nhận 09 đơn Đăng ký bảo hộ GCTM: SRIT1; Đ5; Đ16; Đ21; Đ28; SHPT3; SHPT6; NẤM HƯƠNG NGỌC BÍCH; BẮC THƠM ĐA KHÁNG

( - 06/06/2019,09:00:52) 

Chấp nhận 02 đơn Đăng ký bảo hộ GCTM: DEKFIANNA; DEKSOFTONE

( - 04/06/2019,10:53:18) 

Chấp nhận 05 đơn Đăng ký bảo hộ GCTM: LV110; NẾP HƯƠNG; HATRI 200; Ngô nếp thảo dược Hắc Long F1; Samurai Gre

( - 22/05/2019,01:49:31) 

Chấp nhận 05 đơn Đăng ký bảo hộ GCTM: NỮ HOÀNG ĐỎ; BLR103; BLR105; HƯƠNG BÌNH; NK6253

( - 23/04/2019,02:07:46) 

Chấp nhận 17 đơn Đăng ký bảo hộ GCTM: ANTHFYTWAL, ANTHIQCOP, ANTHIQDAP, ANTHIQDO, ANTHIRFAP, LALIQUE, NAFOODS PF3, DEKALJONKA, DARK DEKALJONKA, SALMON, TLE556, TLE557, BIO VOLTZ, NÀNG CHÂU, THANH XUÂN (PHAL.141-5), HYT22, PECHIKA HONOKA, HANANOMAI

( - 16/04/2019,04:01:07) 

Chấp nhận 05 đơn Đăng ký bảo hộ GCTM: HN01; ĐTH11; SUPERMAN; THIÊN VƯƠNG; MD257

( - 08/04/2019,01:23:54) 

Chấp nhận 03 đơn Đăng ký bảo hộ GCTM: OX HONEY OX1370; OX LOTTERY OX1525; SIÊU CHỊU HẠN ADI 73

( - 25/03/2019,09:19:09) 

Chấp nhận 07 đơn Đăng ký bảo hộ GCTM: DOCHRYPEB; DEKKSENIA; DEKAVIATOR; APF-190T; OLMETIE; SEIMEI; LTH31

( - 12/03/2019,10:27:33) 

Chấp nhận 03 đơn Đăng ký bảo hộ GCTM: KBL1; KBL2; CỬU LONG 202

( - 19/02/2019,09:39:58) 

Chấp nhận 10 đơn Đăng ký bảo hộ GCTM: ATN17, NAM HƯƠNG 5, GIA LỘC 21, MAHON, NAFOODS PF1, NAFOODS PF2, 3S-VN1, ĐÔNG TRIỀU 504 (ĐT 504), LỘC TRỜI 19 - TÍM, GIA LỘC 37

( - 16/01/2019,09:17:08) 

Chấp nhận 06 đơn Đăng ký bảo hộ GCTM: TH998, LỘC TRỜI 24, SHPT15, NẾP CẨM 68, MN 18-1, MN 17-25

( - 28/12/2018,09:29:29) 

Chấp nhận 31 đơn Đăng ký bảo hộ GCTM: DOCHRYFLOYD, DOCHRYGARU, TRÀ HÀM YÊN ĐL,........, Smart 64, Smart 56, Smart 58

( - 25/12/2018,09:16:43)