Thông báo
 

Chấp nhận 04 đơn Đăng ký bảo hộ GCTM: GS03R, GS18R, An Phú, LỘC TRỜI 28

( - 30/11/2018,02:10:40) 

Chấp nhận 21 đơn Đăng ký bảo hộ GCTM ngày 20 tháng 11 năm 2018

( - 21/11/2018,01:52:48) 

Chấp nhận 01 đơn Đăng ký bảo hộ GCTM: MN585

( - 01/11/2018,03:08:42) 

Chấp nhận 08 đơn Đăng ký bảo hộ GCTM: THUẦN VIỆT 9, THANH HƯƠNG, SUNNY 55, ADI 18, JAPODI 01, HƯƠNG SEN 01, DOCHRYLESE, NHÃN TÍM PHONG NẪM

( - 17/10/2018,02:08:29) 

Chấp nhận 17 đơn Đăng ký bảo hộ GCTM: BONPRI 974; FLORINCOLLORS; FLORINSNOOPSHIN; FLORINSNOOPUR; FLORINMINT; FLORINSUNNY; FLORINPINK; FLORINWHITE; FLORINSNOOP; FLORINYELLOW; SÂM LC; ỚT TRUNG ĐOÀN; YGH1603; SONG LONG F1; TDX30 F1; SUMMER GREEN F1, AP1

( - 03/10/2018,09:20:16) 

Chấp nhận 06 đơn Đăng ký bảo hộ GCTM: OM8959; OM11735; LỘC TRỜI 88; LỘC TRỜI 606; HƯƠNG BÌNH THƠM; HƯƠNG BÌNH 6

( - 28/09/2018,10:21:11) 

Chấp nhận 05 đơn Đăng ký bảo hộ GCTM: VĨNH HÒA 8 (VH8), BĐR07, BĐR27, QP-5, L29

( - 18/09/2018,03:12:13) 

Chấp nhận 06 đơn Đăng ký bảo hộ GCTM: BCH 88-1, BCH 12-10, BCH 424-4, BCH 424-5, BCH 12-14, BCH 385-6

( - 28/08/2018,01:50:44) 

Chấp nhận 02 đơn Đăng ký bảo hộ GCTM: HƯƠNG THUẦN 8, LỘC TRỜI 183

( - 23/08/2018,09:52:00) 

Chấp nhận 03 đơn Đăng ký bảo hộ GCTM: NGÔ NGỌT LAI F1 - SWEET 1, HĐ34, KD88

( - 17/08/2018,10:20:54) 

Chấp nhận 05 đơn Đăng ký bảo hộ GCTM: APF 122, CJVN-1, QUẾ NẾP 521, GIA LỘC 516, GIA LỘC 555

( - 14/08/2018,08:52:30) 

Chấp nhận 05 đơn Đăng ký bảo hộ GCTM: CK 2003, LỘC TRỜI 605, CỬU LONG PHÈN, NẾP CỬU LONG 333, CỬU LONG 666

(VPBH - 10/08/2018,09:02:44) 

Chấp nhận 10 đơn Đăng ký bảo hộ GCTM: NĐ9, LP5, HÀ THỦ Ô ĐỎ VÙNG THẤP, HÀ THỦ Ô ĐỎ VÙNG CAO, SA NHÂN TÍM , NGŨ GIA BÌ HƯƠNG , NGŨ GIA BÌ GAI, SÌ TO VDL/01-2018, LẠC TIÊN - VDL, ĐẢNG SÂM KT VDL/08-2018

( - 30/07/2018,04:29:45) 

Chấp nhận 08 đơn Đăng ký bảo hộ GCTM: SHANE BLUE, ĐTM 126, ĐTM 14-258, KTDT 10, KTDT 13, KTDT 14, KTDT 24, KTDT 26

( - 30/07/2018,09:39:49) 

Chấp nhận 07 đơn Đăng ký bảo hộ GCTM: BS88, BS99, CỬU LONG 504, NGỌC DƯƠNG, THANH LONG VỎ VÀNG HOÀNG PHÁT LA1, THANH LONG VỎ VÀNG HOÀNG PHÁT LA2, THANH LONG VỎ VÀNG HOÀNG PHÁT LA3

( - 23/07/2018,01:32:12)