Thông báo
 

Chấp nhận 04 đơn Đăng ký bảo hộ GCTM: HDT10, NẾP THƠM ĐẶC SẢN LIÊN HOA, ANTHDASYM, VN665

(VPBH - 02/11/2017,01:36:16) 

Chấp nhận 04 đơn Đăng ký bảo hộ GCTM: QNG6 (ĐH 6-1), QNG13 (ĐH 13,) QNG128 (ĐH 128), VẬT TƯ-NA6

( - 17/10/2017,11:11:33) 

Chấp nhận 09 đơn Đăng ký bảo hộ GCTM: TRƯỜNG SA.VN, LAUDINE, CORSICA, ESMEE, ALOUETTE, CAROLUS, DEKZEHNYA SUNNY, DEKZEHNYA, DEKMEMPHIS

( - 09/10/2017,03:32:55) 

Chấp nhận 02 đơn Đăng ký bảo hộ GCTM: HƯƠNG TÁM, SHINNOSUKE

( - 06/10/2017,03:44:27) 

Chấp nhận 06 đơn Đăng ký bảo hộ GCTM: N27, RỒNG VÀNG, VDL.HOÀNG CẦM, VDL.CÁT CÁNH, VDL.ĐAN SÂM – ĐS.DA17, VDL.BẠCH CHỈ - BC9

( - 05/10/2017,04:40:47) 

Chấp nhận 04 đơn Đăng ký bảo hộ GCT: A SÀO, NTB47, ĐC1, ĐC2

( - 03/10/2017,08:40:11) 

Chấp nhận 09 đơn Đăng ký bảo hộ GCTM: PQ8148, G6809Z, G3181Z, D7984Z, D5287Z, B0050Z, OM238, HMT09, BONPRI 515

( - 08/09/2017,10:54:13) 

Chấp nhận 09 đơn Đăng ký bảo hộ GCTM: XOÀI KEO HOÀNG PHÁT, XOÀI KEO HOÀNG HUY, BCH 12-4, BCH 12-15, BCH 424-1, BCH 424-3, BCH 385-2, BCH 385-5, NGHỆ - VDL N1

( - 22/08/2017,01:49:21) 

Chấp nhận 02 đơn Đăng ký bảo hộ GCTM: DT88, LĐ11

(VPBH - 17/08/2017,11:33:02) 

Chấp nhận 10 đơn Đăng ký bảo hộ GCTM: AN SINH 1399, TÂN ƯU 98, THỊNH VƯỢNG 9999, NÀNG THƯƠNG 9, VU GIA 13/2, VU GIA 369, BƯỞI ĐƯỜNG ĐÀO HD, VELUTY M-99, GBS9, SÂM NGỌC LINH - SVN

( - 07/08/2017,08:57:03) 

Chấp nhận 06 đơn Đăng ký bảo hộ GCTM: ĐM1, ĐM2, ĐM3, ĐM4, CNC3, PAULOWNIA.VN

( - 26/07/2017,01:31:40) 

Chấp nhận 09 đơn Đăng ký bảo hộ GCTM: GIỐNG LÚA THUẦN LDA8, GIỐNG LÚA THUẦN DTI8, GIỐNG LÚA THUẦN DTI9, GIỐNG LÚA THUẦN J17, GIỐNG LÚA THUẦN J18, GIỐNG LÚA THUẦN J19, GIỐNG LÚA THUẦN DTI7, GIỐNG LÚA THUẦN J20, GIỐNG LÚA THUẦN J27

( - 21/07/2017,03:13:27) 

Chấp nhận 04 đơn Đăng ký bảo hộ GCTM: ĐẢNG SÂM BẮC – ĐSB.050912VDL; ĐƯƠNG QUY TRUNG QUỐC – ĐQTQ.221015; B4.3; CÚC HOA VÀNG

( - 18/07/2017,04:20:59) 

Chấp nhận 24 đơn Đăng ký bảo hộ GCTM ngày 10/07/2017

(VPBH - 11/07/2017,09:55:49) 

Chấp nhận 09 đơn Đăng ký bảo hộ GCTM: TẺ THAN; VJ1; QUANG MINH 68;ĐƯƠNG QUY NHẬT BẢN-ĐQ.050912VDL; DÒNG BẤT DỤC T18S; BA KÍCH TÍM TG - QN; SA NHÂN TÍM - NG - QN; THÁI NGỌT SỐ 2; HJ1

( - 26/06/2017,04:30:31)